Připravujeme: Z říše hmyzu (3. 4. - 20. 5. 2018)

14.3.2018

Připravujeme: Z říše hmyzu (3. 4. - 20. 5. 2018)

Od 3. dubna do 20. května na vás budou v Regionálním muzeu čekat nejrůznější zástupci hmyzu z naší entomologické sbírky. Rozmanitost této skupiny živočichů, dělící se na mnoho řádů, čeledí, rodů a druhů, je skutečně ohromující. Mnozí z nás si hmyz spojují s něčím ošklivým, nohatým, škodlivým. Málokdo přitom může upřít krásu motýlům, užitečnost včelám a majestátnost roháčům. Vedle zástupců domácích šestinožců na vás budou čekat i jedinci z tropického pásma výjimečných tvarů, zbarvení a velikostí. Pro detailnější vhled do hmyzího světa bude připraven mikroskop.

Z říše hmyzu. Foto: Kamila Dvořáková
Z říše hmyzu. Foto: Kamila Dvořáková
Z říše hmyzu. Foto: Zdeněk Málek
Z říše hmyzu. Foto: Zdeněk Málek
Z říše hmyzu. Foto: Kamila Dvořáková