125 let zámeckých hasičů (15. 3. - 29. 5. 2011)

24.2.2011

125 let zámeckých hasičů (15. 3. - 29. 5. 2011)

Historie a současnost SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

Výstava, uspořádaná ke 125. výročí založení SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, seznamuje návštěvníky s historií i současností sboru a s jeho činností. K vidění jsou dobové fotografie, uniformy, tehdejší i současná hasičská výzbroj a výstroj a mnoho dalšího. Děti si také mohou vyzkoušet hasičskou přilbu, zapojit hadice, nebo si zastříkat ze džberové stříkačky.

Za zapůjčení exponátů děkujeme SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek a Centru hasičského hnutí a Muzeu hasičské techniky v Přibyslavi.

Slavnostní zahájení výstavy: 18. března 2011 v 17 hod.

Muzejní noc: 27. května 2011

Více fotografií naleznete ve fotogalerii!

Plakát k výstavě: Kamila Dvořáková
125 let zámeckých hasičů. Foto: Archiv SDH
125 let zámeckých hasičů. Foto: Kamila Dvořáková
125 let zámeckých hasičů. Foto: Archiv SDH
125 let zámeckých hasičů. Foto: Archiv SDH