125 let zámeckých hasičů (15. 3. - 29. 5. 2011)

24.2.2011

Historie a současnost SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek

Výstava, uspořádaná ke 125. výročí založení SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, seznamuje návštěvníky s historií i současností sboru a s jeho činností. K vidění jsou dobové fotografie, uniformy, tehdejší i současná hasičská výzbroj a výstroj a mnoho dalšího. Děti si také mohou vyzkoušet hasičskou přilbu, zapojit hadice, nebo si zastříkat ze džberové stříkačky.

Výstava byla slavnostně zahájena v pátek 18. března 2011 za přítomnosti představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, zástupců Sboru dobrovolných hasičů Žďár nad Sázavou 2 - Zámek, představitelů města a široké veřejnosti.

Zakládající členové sboru. Foto: Archiv SDH
Velitelská přilba a opasek se sekyrkou a karabinou (1888). Foto: Kamila Dvořáková
Část výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Prapor SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Foto: Kamila Dvořáková
Sv. Florián - patron hasičů. Foto: Kamila Dvořáková
Dvoukolová ruční stříkačka z roku 1904. Foto: Kamila Dvořáková
Vybavení hasičů v minulosti. Foto: Kamila Dvořáková
Velitelská přilba. Foto: Kamila Dvořáková
Replika hasičské uniformy (20. léta 20. stol.) Foto: Kamila Dvořáková
Protipožární prostředky  a vybavení hasičů - příruční stříkač, hák na stahování šindele, proudnice apod. Foto: Kamila Dvořáková
Cvičení mladých hasičů v historických unoformách (1953). Foto: Archiv SDH
Čtyřkolová ruční stříkačka, tzv. koňka  na oslavách v roce 1968. Foto: Archiv SDH
Vrchní část čtyřkolové ruční stříkačky, tzv. koňky (1892). Foto: Kamila Dvořáková
Osádka automobilové stříkačky Praga (1941) v historických uniformách a s praporem sboru při oslavách města. Foto: Archiv SDH
Před původní požární zbrojnicí, léto 1945. Foto: Archiv SDH
Zásah při požáru (1961). Foto: Archiv SDH
Minimax a práškový hasící přístroj (1. pol. 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Část výstavy věnovaná požárnímu sportu. Foto: Kamila Dvořáková
Družstvo mužů - příprava na požární útok. Foto: Archiv SDH
Požární sport - hašení na posledním úseku štafety 4 x 100 metrů s překážkami (konec 80. let). Foto: Archiv SDH
Síň slávy. Foto: Kamila Dvořáková
Poháry a medaile získané členy sboru v požárním sportu. Foto: Kamila Dvořáková
Dýchací přístroje a plynové masky. Foto: Kamila Dvořáková
Čestný prapor sboru. Foto: Kamila Dvořáková
Čestný člen sboru Dr. Radslav Kinský. Foto: Archiv SDH
Čestný prapor a hasičské uniformy dnes i v minulosti. Foto: Kamila Dvořáková
Žáruvzdorný azbestový oblek. Foto: Kamila Dvořáková
Detail žáruvzdorného azbestového obleku. Foto: Kamila Dvořáková
Zahraniční hasičské přilby. Foto: Kamila Dvořáková
Současný zásahový oblek. Foto: Kamila Dvořáková
Zásah hasičů v současnosti. Foto: Archiv SDH
Části výzbroje a výstroje, které si mohou děti vyzkoušet. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát k výstavě. Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Kamila Dvořáková