"400" let města Žďáru (8. 6. - 6. 10. 2007)

11.9.2009

Dne 11. června 1607 povýšil František kardinál z Ditrichštejna Žďár na město. U příležitosti čtyřstého výročí této události proběhnou ve městě oslavy s mnoha doprovodnými akcemi. Na mnoha z nich se podílí i Regionální muzeum:

 

Výstava 400 let města Žďáru (Tvrz)

Výstava, která je rozdělena do tří částí, provede návštěvníky historií města od nejstarších dob po počátek 20. století. Část první je věnována všednímu životu ve městě a uvidíte zde archeologické nálezy, historickou krčmu, kupecký krám i řemeslnou dílnu. Dominantou výstavy je pak Ditrichštejnská místnost s původním renesančním nábytkem, zbrojí, knihami a listinami včetně originálu privilegia, kterým byl Žďár povýšen na město. Seznámíte se také s okolnostmi této události, se životem Františka kardinála z Ditrichštejna vážně i nevážně a s událostmi ve světě v tomto období. Třetí částí je pak takzvaný parádní pokoj žďárského měšťanosty z 2. poloviny 19. století s příborem rodu Koenigswarterů. Výstava bude slavnostně zahájena vernisáží za účasti představitalů republiky, senátu, parlamentu, kraje i města.

 

Výstava obrazů a fotografií (Stará radnice)

Na výstavě uvidíte výběr obrazů se žďárskou tématikou a model městského centra, zachycující stav v polovině 19. století. Zvláště pamětníci jistě ocení četné fotografie starého Žďáru.

 

Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa veřejnosti

Ve dnech oslav bude mít veřejnost možnost prohlédnout si zdarma město z ochozu věže kostela sv. Prokopa. Průvodci z řad zaměstnanců Regionálního muzea také podají krátký výklad a rádi zodpoví dotazy, týkající se historie Žďáru. 

 

Kniha k výročí povýšení Žďáru na město

Kolektiv pracovníků Regionálního muzea k této přéležitosti zpracoval publikaci 400 let - Památník k oslavě 400 letého jubilea povýšení Žďáru na město 1607 - 2007. Její slavnostní křest proběhne při vernisáži výstavy v Regionálním muzeu. Název je převzat z práce, kterou vydal ke 300. výročí povýšení Žďáru na město MUDr. Bedřich Drož roku 1907.

 

Oslavy a další doprovodné akce

Oslavy vyvrcholí programem na náměstí: historickým průvodem, v němž nebude chybět ani sám kardinál Ditrichštejn, jarmarkem, představením několika hudebních skupin a dalšími akcemi.

Alegorie povýšení Žďáru na město roku 1607 (Kamila Dvořáková)
František kardinál z Ditrichštejna. Foto: Kamila Dvořáková
Privilegium z roku 1607 - povýšení Žďáru na město. Foto: Kamila Dvořáková
Průhled do ditrichštejnské místnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Ditrichštejnská místnost. Foto: Kamila Dvořáková
Renesanční hodiny. Foto: Kamila Dvořáková
Renesanční přilba - morion. Foto: Kamila Dvořáková
Zákoutí s renesančním křeslem a stolem. Foto: Kamila Dvořáková
Kupecký krám. Foto: Kamila Dvořáková
Za pultem. Foto: Kamila Dvořáková
Registrační pokladna. Foto: Kamila Dvořáková
Parádní pokoj žďárského měšťanosty. Foto: Kamila Dvořáková
Zákoutí s psacím náčiním. Foto: Kamila Dvořáková
Nevěsta (A. J. Ferenz). Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie starého Žďáru na Staré radnici. Foto: Helena Zelená Křížová
Zpřístupnění věže kostela sv. Prokopa veřejnosti. Foto: Helena Zelená Křížová
Křest publikace. Foto: Helena Zelená Křížová
Oslavy. Foto: Kamila Dvořáková
František kardinál z Ditrichštejna. Foto: Kamila Dvořáková
Dámy v dobových oděvech. Foto: Kamila Dvořáková
Rytíři. Foto: Kamila Dvořáková
Mušketýři. Foto: Kamila Dvořáková
Program na náměstí. Foto: Kamila Dvořáková
Náměstí v době oslav. Foto: Kamila Dvořáková
Publikace k výročí povýšení Žďáru na město