Čas velkých nadějí (7. 10. - 24. 11. 2008)

11.9.2009

 

Výstava k 90. výročí vzniku Československa.

Výstava přibližuje vznik našeho státu, pád Rakouska-Uherska, osudy československých legií a stručně i období první republiky. Uvidíte originály dobových zbraní, modely vojenské techniky a opevnění, uniformy, osobní předměty vojáků z 1. světové války, mapy bojišť, diorama polního štábu z listopadu roku 1916, dobová platidla včetně potravinových lístků a poznáte také tváře Mužů 28. října.

Výstavu doprovází přehledy armád různých států z doby před 1. světovou válkou a po ní, struktura jednotek čsl. legií a jejich unifikace do armády Československé republiky, doprovodné texty o vývoji státní vlajky a státního znaku. Na své si přijdou i ti, kteří si rádi hrají. Vedle vědomostního kvízu si budou moci vyzkoušet také ruskou pušku zadovku, potěžkat slavný kulomet ZB vz. 26 a prohlédnout dobovou plynovou masku.

Kromě muzea poskytli exponáty i soukromí vystavovatelé: Jiří Ješeta, Antonín Nekvasil, Radek Kurka, Ivo Kouklík, Milan Mynář, Vladimír Wasserbauer a Pavla Laštůvková.

Prezident Budovatel a Prezident Osvoboditel od Maxe Švabinského. Foto: Kamila Dvořáková
TGM. Foto: Kamila Dvořáková
Loučení s mocnářstvím. Foto: Archiv RM
Polní štáb (1. světová válka). Foto: Kamila Dvořáková
Štábní stůl s šavlí. Foto: Kamila Dvořáková
Diorama polního štábu (Halič po roce 1916). Foto: Kamila Dvořáková
Vybavení vojáků. Foto: Kamila Dvořáková
Dobové pohlednice. Foto: Kamila Dvořáková
Model německého letadla (1. světová válka). Foto: Kamila Dvořáková
Model polského tanku. Foto: Kamila Dvořáková
Válka ve fotografiích. Foto: Kamila Dvořáková
Československé legie na Rusi. Foto: Kamila Dvořáková
Československá armáda - meziválečné období. Foto: Kamila Dvořáková
Diorama - pohraniční opevnění (1938). Foto: Kamila Dvořáková
Závěrečný kvíz. Foto: Kamila Dvořáková