CESTA K PRAMENŮM - Výstava k výročí 65 roků od zahájení výroby v akciové společnosti ŽĎAS (14. 7. - 4. 9. 2016)

1.7.2016

65 roků práce se promítá do života několika generací. Ta první přišla v 50. letech budovat podnik, který přinesl do tehdy zapomenutého kraje práci tisícům nových zaměstnanců. Lidé přicházeli z nejrůznějších míst republiky a vedle pracovních zkušeností si s sebou přinášeli nadšení a vůli začít v malém městě svůj nový život. Vstupní část výstavy je proto věnována prvním rokům výstavby firmy, ale také životu ve městě, který noví zaměstnanci a jejich firma pomáhali rozvíjet. V druhé části je pak představena akciová společnost ŽĎAS v její současné podobě.

Scénář a idea výstavy: Stanislav Růžička; technická příprava: Jaroslav Šindelka; fotografie: Ing. Vladimír Kunc, Jaroslav Šindelka, Miroslav Matoušek, archiv ŽĎAS, a.s.; grafická úprava a postprodukce: Jiří Trachulec; Tisk: Reklamní agentura Tomek; realizace: Oddělení marketing a propagace ŽĎAS, a.s. ve spolupráci s Regionálním muzeem města Žďáru n. S.

První místnost výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Od počátků železářství na Žďársku až k podniku ŽĎAS. Foto: Kamila Dvořáková
Budování podniku ŽĎAS i města Žďáru ve fotografiích (archiv - ŽĎAS)
Budování podniku ŽĎAS i města Žďáru ve fotografiích (archiv - ŽĎAS)
Výroční zvon (Slévárna Metalurgie ŽĎAS). Foto: Kamila Dvořáková
Detail zvonu. Foto: Kamila Dvořáková
Litinová pokojová kamna (Slévárna Polnička, 2. pol. 19. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Válcovaná železniční kolejnice (Válcovna Polnička, 1837). Foto: Kamila Dvořáková
Práce a umění.
ŽĎAS ve fotografiích. Foto: ŽĎAS
Druhá místnost. Foto: Kamila Dvořáková
Současnost firmy ŽĎAS. Foto: Kamila Dvořáková
Videoprezentace. Foto: Kamila Dvořáková
Současný ŽĎAS ve fotografiích. Foto: ŽĎAS
Práce. Foto: ŽĎAS
V práci. Foto: ŽĎAS
Model rovnací linky na tyčovou ocel s rovnačkou XRX. Foto: Kamila Dvořáková
Model integrovaného kovacího souboru s lisem a manipulátorem. Foto: Kamila Dvořáková
Detail modelu. Foto: Kamila Dvořáková
Model příčně dělící linky. Foto: Kamila Dvořáková
Detail modelu. Foto: Kamila Dvořáková
Kontejnerové nůžky na stříhání železného šrotu - model. Foto: Kamila Dvořáková
Třetí místnost. Foto: Kamila Dvořáková
Ochranný oblek slévače. Foto: Kamila Dvořáková
Práce u pece. Foto: Kamila Dvořáková
V plné práci. Foto: Kamila Dvořáková
Postup formování odlitku sochy slévače - dolní a horní polovina zaformovaného rámu. Foto: Kamila Dvořáková
Postup formování odlitku sochy slévače - model s podložkou a finální odlitek. Foto: Kamila Dvořáková
Postup formování odlitku sochy slévače - finální odlitek včetně povrchových úprav. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát výstavy (ŽĎAS)