DO ZBRANĚ! (22. 1. - 18. 4. 2010)

26.1.2010

Výstava přibližuje vývoj zbraní a zbroje od dob Římské říše po třicetiletou válku. Jejich více i méně věrné repliky zapůjčila žďárská Skupina historického šermu Flamberg, originály pochází ze sbírek Regionálního muzea.
Prostřednictvím poutavého výkladu a zajímavými ilustracemi opatřených doprovodných textů se dozvíte mnoho zajímavého ze života středověkých rytířů i žoldnéřů ze 17. století. Zjistíte například, že některá velmi známá úsloví, jako „Sklapni!“ nebo „To je mela!“, mají své kořeny v turnajových hrách. Nahlédnete do vojenského ležení i do domácnosti středověkého šlechtice.
Výstava je interaktivní. Některé součásti zbroje a vybrané zbraně si můžete sami vyzkoušet. Nejen pro děti bude jistě atraktivní možnost vystřelit si z luku na terč.
 

Vojenské ležení z doby třicetileté války. Foto: Kamila Dvořáková
Vojenský stan. Foto: Kamila Dvořáková
Dělo a dělostřelec. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava jídla v polním ležení. Foto: Kamila Dvořáková
Stojan na meče a halapartny a za ním žďárský prapor. Foto: Kamila Dvořáková
Rondašír. Foto: Kamila Dvořáková!
Mušketa a další vybavení mušketýra. Foto: Kamila Dvořáková
Pistole s křesadlovými zámky (přelom 17. a 18. stol.) Foto: Kamila Dvořáková
Renesanční oděv. Foto: Kamila Dvořáková
Večer v muzeu. Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník. Foto: Kamila Dvořáková
Část výstavy věnovaná středověku a částečně i starověku. Foto: Kamila Dvořáková
Středověká domácnost. Foto: Kamila Dvořáková
Stojan na zbraně. Foto: Kamila Dvořáková
Šalíř. Foto: Kamila Dvořáková
Zbroj zhotovená podle náhrobku anglického šlechtice. Foto: Kamila Dvořáková
Šalíř, turnajová přilba zvaná psí nos a brigantýna se šupinami. Foto: Kamila Dvořáková
Zbroj římského legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Gotická zbroj. Foto: Kamila Dvořáková
Plechové rukavice. Foto: Kamila Dvořáková
Maltézský rytíř s hrncovou přilbou. Foto: Kamila Dvořáková
Střelba z luku. Foto: Kamila Dvořáková