HIERONYMUS LORM. Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět (8. 10. -17. 11. 2013)

28.9.2013

Atraktivní putovní výstava, kterou realizovalo Regionální muzeum v Mikulově, přibližuje pro většinu z nás neznámý svět hluchoslepých. Návštěvníci se mj. seznámí s předměty, které užívají osoby se zrakovým a sluchovým hendikepem v běžném životě. Na vlastní kůži si také mohou vyzkoušet princip Lormovy abecedy nebo uvidí pomůcky pro sluchově postižené.

Na vernisáži, která proběhla dne 8.10.2013 v 17:00, zazněla ukázka literární tvorby F. Hynka (vítězné dílo 3. ročníku Ceny H. Lorma).

Kurátorkou výstavy je Mgr. Dana Massowová z Regionálního muzea v Mikulově a koordinátorkou výstavy pro Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou je Mgr. et Mgr. Lenka Benešová. Za pomoc děkujeme Společnosti pro hluchoslepé - Lorm, Nadačnímu fondu obětem holocaustu, Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a Technickému muzeu v Brně.

Hieronymus Lorm
Lormova abeceda pro hluchoslepé
Plakát výstavy před budovou Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Foto: Kamila Dvořáková
Úvod výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava Hieronymus Lorm - muž, jenž otevřel hluchoslepým svět. Foto: Kamila Dvořáková
Část výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Pichtův psací stroj pro psaní Brailleským písmem. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázky pomůcek pro sluchově a zrakově postižené. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázky pomůcek pro sluchově a zrakově postižené. Foto: Kamila Dvořáková
Rukavice s lormovou abecedou. Foto: Kamila Dvořáková
Hrací deska pro hluchoslepé. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka soutěžních prací - Cena Hieronyma Lorma. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka soutěžních prací - Cena Hieronyma Lorma. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí muzea Zdeňěk Málek zahajuje vernisáž výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. Dana Massowová - autorka výstavy z Regionálního muzea v Mikulově. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. et Mgr. Lenka Benešová - koordinátorka výstavy pro Regionální muzeum města Žďáru n. S. Foto: Kamila Dvořáková
Na vernisáž zavítal i první místostarosta města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. Helena Jelínková - zástupkyně Společnosti pro hluchoslepé - Lorm. Foto: Kamila Dvořáková
František Hynek, ukázka jehož literární tvorby zazněla na vernisáži. Foto: Kamila Dvořáková
Předčítání ukázky tvorby Františka Hynka. Foto: Kamila Dvořáková
Posluchači. Foto: Kamila Dvořáková
Kurátorka výstavy Mgr. Dana Massowová provází zájemce výstavou. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci vernisáže si prohlížejí výstavu. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci vernisáže si prohlížejí výstavu. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. et Mgr. Lenka Benešová fotografuje vernisáž. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci vernisáže si prohlížejí výstavu. Foto: Kamila Dvořáková
Publikace o životě a díle Hieronyma Lorma. Foto: Kamila Dvořáková
Prospekty, které seznamují návštěvníky s problematikou života sluchově a zrakově postižených. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát výstavy