Hody, hody, doprovody! (3. 4. - 13. 5. 2012)

16.3.2012

Výstava seznamuje návštěvníky s tradičními horáckými velikonočními zvyky.

Zvyky našich předků v jednotlivých dnech Velikonočních svátků, velikonočně vyzdobená světnice, kočičkami zdobené rahno, kraslice, pomlázky, vynášení „Smrtoholky“, tradiční velikonoční pokrmy a mnoho dalšího.

Kočičkami a proutky (posvěcenými o Květné neděli) si lidé zdobili příbytky. Foto: Kamila Dvořáková
Obřadní kříž zdobený zimostrázem. Foto: Kamila Dvořáková
Barokní obraz ukřižování Ježíše Krista. Foto: Kamila Dvořáková
Kalvárie. Foto: Kamila Dvořáková
Část první místnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Velikonoční výzdoba. Foto: Kamila Dvořáková
Kočičkami zdobené rahno. Foto: Kamila Dvořáková
Velikonoční zeleň a křížky z kočiček (ochrana polí). Foto: Kamila Dvořáková
Ukázky zdobení vajec. Foto: Kamila Dvořáková
Staré i nové techniky zdobení vajec. Foto: Kamila Dvořáková
Kraslice. Foto: Kamila Dvořáková
Část výstavy, věnovaná Červenému pondělí.  Foto: Kamila Dvořáková
Vyzdobený chlív. Foto: Kamila Dvořáková
Skořápky z tzv. nového léta měly zajistit bohatou snůšku vajec.  Foto: Kamila Dvořáková
Klapačky, řehtačky a divadlo. Foto: Kamila Dvořáková
Farní hrkač, který oznamoval čas v době, kdy od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty nezvonily zvony. Foto: Kamila Dvořáková
Hrkací trakač, se kterým se koledovalo na Zelený čtvrtek. Foto: Kamila Dvořáková
Cachta. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázky výzdoby, pletení pomlázek a magie. Foto: Kamila Dvořáková
Velikonoční výzdoba a tradiční pokrmy. Foto: Kamila Dvořáková
Smrtoholka, která se vynášela na Smrtnou neděli. Foto: Kamila Dvořáková
Deteil Smrtoholky. Foto: Kamila Dvořáková
Staré tisky s velikonoční tématikou. Foto: Kamila Dvořáková
Hledání pokladů na Velký pátek. Foto: Kamila Dvořáková
Červená barva vajec - symbol Kristovy krve. Foto: Kamila Dvořáková
Velikonočně vyzdobená světnice. Foto: Kamila Dvořáková
Výzdoba kolem mísníku. Foto: Kamila Dvořáková
Část světnice. Foto: Kamila Dvořáková
Obraz s výjevem ukřižování Ježíše Krista. Foto: Kamila Dvořáková
Pec. Foto: Kamila Dvořáková
Tradiční velikonoční pokrmy. Foto: Kamila Dvořáková
Vejce zdobené polepováním. Foto: Kamila Dvořáková
Velikonoční pečivo. Foto: Kamila Dvořáková
Podmalby na skle s výjevy svatých. Foto: Kamila Dvořáková
Výzdoba. Foto: Kamila Dvořáková
Školní mládež na výstavě.
Školní mládež na výstavě.
Školní mládež na výstavě.
Školní mládež na výstavě.
Školní mládež na výstavě.
Školní mládež na výstavě.
Průvodkyně a školní mládež na výstavě.