IX. MUZEJNÍ NOC - Od kolonisty k měšťanovi (9. 6. 2017)

17.6.2017

V pátek 9. června 2017 se v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou a jeho bezprostředním okolí uskutečnila již devátá Muzejní noc, tentokrát s podtitulem Od kolonisty k měšťanovi. U příležitosti 410. výročí povýšení Žďáru na město se návštěvníci vydali na cestu časem od prvopočátků místního osídlení až po rok 1607 a na osmi zastaveních mohli potkat některé zajímavé osobnosti žďárských dějin.
Nejdříve však první návštěvníky přivítal vedoucí muzea sedící na štaflích a s pomocí názorné pomůcky demonstroval, kolik generací nás dělí od povýšení Žďáru na město. Potom se postupně představili všichni účinkující ve svých kostýmech a pak už návštěvníci podle plánu vyrazili na cestu za dávnými Žďáráky.

Osadník ze 13. století seznámil nově příchozí kolonisty s drsnými podmínkami pro život i hospodaření v hraničním hvozdu a při žďáření pralesa ještě vyzkoušel děti ze znalostí divé zvěře v okolních lesích.
Sám zeměpán a mocný rytíř Smil z Lichtenburka povyprávěl o svém bohatém životě a turnajových vítězstvích a dokonce některé cestovatele časem oděl do zbroje a pasoval na rytíře. Jeho drobná zbožná žena Alžběta mu věrně stála po boku a ve volných chvílích se věnovala vyšívání.
Prostořeká lazebnice vylíčila vše, co se odehrávalo ve žďárské panské lázni a kromě tělesné očisty nezapomněla na barvitý popis trhání zubů, léčbu nemocí i zlomenin a samozřejmě došlo také na šenkování piva a podávání uzenin.
Bezejmenný cisterciácký mnich vysvětlil udiveným posluchačům, kdo a proč mukal, a naučil je některá gesta nepostradatelná pro bezeslovnou komunikaci mezi řeholníky.
Žďárský rychtář Hanuš a jeho žena Apolena se ve svém 15. století hádali se stejnou vervou jako mnozí manželé dneska. Rázná žena svému muži vyčetla zakládání rybníků a vysedávání na rathause, zatímco hospodářství doma stojí. On, mávaje rychtářským právem, jí také nic nedaroval a s chutí ji vyplísnil za to, že rychtářským právem ořechy tluče.
Neduhy těla i ducha léčící kořenářka Marta seznámila návštěvníky s raně novověkým lidovým léčitelstvím a kromě bylinek a zaříkávání nabízela zaručeně účinné škapulíře, lektvary i svaté ostatky. Na přání také poradila, ke kterému svatému se pomodlit v případě bolesti hlavy či zubů, nebo jak získat lásku vyvoleného.
V budově tvrze cestovatele časem přivítala krásná paní Kateřina, manželka hejtmana panství Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch a elegantně se ovívajíc vějířem, poutavě líčila život na tvrzi i ve Žďáře kolem roku 1600. Největší zájem vzbudil popis práva útrpného a umístění žďárské šatlavy a popraviště.
Zlatým hřebem procházky bylo setkání s Jeho Milostí Františkem kardinálem z Ditrichštejna. Hrdý velmož v renesančním kostýmu spatra promluvil o svých zásluhách, přezkoušel cestou získané znalosti svých „poddaných“ a poté malé i velké, za asistence věrného mnicha, po zásluze odměnil.
Tím hlavní program muzejní noci končil. Kdo však měl zájem, mohl ještě v budově tvrze navštívit výstavu ŽĎÁR MĚSTEM, podrobně se zabývající důsledky povýšení Žďáru na město. A protože letošní muzejní noci přálo také počasí, mnozí návštěvníci záměrně absolvovali trasu až po setmění a tak poslední cestovatelé časem odcházeli až po půlnoci.

Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou děkuje skvělým malým i velkým návštěvníkům a také všem, kdo se na realizaci muzejní noci podíleli.

Plakát (Kamila Dvořáková)
Poslední přípravy. Foto: Antonín Zeman
Účinkující se těší do akce. Foto: Antonín Zeman
František kardinál z Ditrichštejna ve dvou provedeních. Foto: Antonín Zeman
Zahájení muzejní noci. Foto: Antonín Zeman
Přivítání prvních návštěvníků. Foto: Antonín Zeman
Vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek vítá návštěvníky na cestě časem. Foto: Antonín Zeman
Kolik generací nás dělí od povýšení Žďáru na město? Foto: Antonín Zeman
Malí i velcí návštěvníci před tvrzí. Foto: Antonín Zeman
Infocentrum muzejní noci pod lípou. Foto: Antonín Zeman
Podáváme informace, plány cesty i dobroty. Foto: Antonín Zeman
Plánek trasy muzejní noci (Kamila Dvořáková)
Dobrá nálada i po setmění. Foto: Antonín Zeman
První zastavení - kolonista žďářící prales. Foto: Antonín Zeman
Vítejte ve 13. století! Foto: archiv RM
Vyprávění o běžném životě prvních obyvatel Žďáru. Foto: Antonín Zeman
Děti, co to je? Foto: Antonín Zeman
Posluchači. Foto: Antonín Zeman
Zmožený středověký Žďárák (Kamila Dvořáková). Foto: Antonín Zeman
Zastavení druhé. Foto: Antonín Zeman
Zeměpán a mocný rytíř Smil z Lichtenburka s chotí. Foto: Antonín Zeman
Návštěvník v železném klobouku. Foto: Antonín Zeman
Lid přihlíží pasování na rytíře. Foto: Antonín Zeman
Lid se baví. Foto: Antonín Zeman
Smilova zbožná žena Alžběta. Foto: Antonín Zeman
Zeměpán promlouvá k lidu. Foto: Antonín Zeman
Smil z Lichtenburka s chotí a rodovým erbem. Foto: archiv RM
Smil líčí svá slavná turnajová vítězství. Foto: Antonín Zeman
Pasování na rytíře. Foto: Antonín Zeman
Šťastný rytíř. Foto: Antonín Zeman
Rytíři. Foto: Antonín Zeman
Smil z Lichtenburka (PhDr. Pavel Elbl). Foto: archiv RM
Smilova choť Alžběta (Jarmila Krejčová). Foto: Kamila Dvořáková
Zastavení třetí. Foto: Antonín Zeman
Lazebnice popisuje poměry ve žďárské panské lázni. Foto: Antonín Zeman
Baví se i malý posluchač. Foto: Antonín Zeman
Dnes zbořená budova panské lázně. Foto: archiv RM
Mytí, léčba neduhů, trhání zubů, holení vousů, konzumace piva a uzenin - to vše probíhalo v panské lázni. Foto: Antonín Zeman
Vyprávění je zábavné. Foto: Antonín Zeman
Rozverná lazebnice mluví a mluví. Foto: Antonín Zeman
Veselá lazebnice (Jana Lhotská). Foto: archiv RM
Zastavení čtvrté. Foto: Antonín Zeman
Bezejmenný cisterciácký mnich učí návštěvníky mukat. Foto: Antonín Zeman
Mukání - řeč posuňků beze slov. Foto: archiv RM
Mukejte se mnou - Bůh, král, sedlák, pes, Čech, svíčka a další! Foto: Antonín Zeman
Potlesk pro mnicha. Foto: Antonín Zeman
Mukající mnich (Jarda Buček). Foto: archiv RM
Zastavení páté. Foto: Antonín Zeman
Žďárský rychtář Hanuš a jeho žena Apolena. Foto: Antonín Zeman
Rychtář hovoří o náplni své práce. Foto: Antonín Zeman
Slušivé oblečení 15. století. Foto: Antonín Zeman
Rázná žena Apolena se chopila rychtářského práva. Foto: Antonín Zeman
Kterak jsem zakládal rybníky na Žďársku. Foto: Antonín Zeman
Hanuš si stěžuje na manželku. Foto: archiv RM
Apolena si o manželových aktivitách myslí své. Foto: Antonín Zeman
Rychtář Hanuš (Mgr. Miloslav Lopaur). Foto: archiv RM
Paní Apolena (Mgr. Hana Kršková). Foto: Antonín Zeman
Zastavení šesté. Foto: Antonín Zeman
Kořenářka Marta nabízí své zboží. Foto: Antonín Zeman
Zaručeně účinné škapulíře, svaté ostatky a byliny. Foto: Antonín Zeman
Bolí vás zuby? Modlete se ke svatému Blažeji. A když to nepomůže, běžte ke kováři. Foto: Antonín Zeman
Baví se i děti. Foto: Antonín Zeman
Je libo lektvar lásky? Foto: Antonín Zeman
Zaříkávání proti zlým duchům. Foto: Antonín Zeman
Kořenářka Marta (MUDr. Marie Košťálová). Foto: archiv RM
Zastavení sedmé - tvrz. Foto: Antonín Zeman
Paní Kateřina - žena hejtmana panství Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch. Foto: archiv RM
Paní Kateřina vypráví o Žďáře na konci 16. století. Foto: Antonín Zeman
Lid zaujatě poslouchá. Foto: Antonín Zeman
Vyprávění o soudu a právu útrpném. Foto: Antonín Zeman
Paní Kateřina u portrétu Františka kardinála z Ditrichštejna, pro kterého její muž spravoval žďárské panství. Foto: Antonín Zeman
Stylový účes paní Kateřiny. Foto: Antonín Zeman
Elegantní paní Kateřina (Kateřina Omesová). Foto: Antonín Zeman
Zastavení osmé a poslední. Foto: Antonín Zeman
Jeho Milost František kardinál z Ditrichštejna u kostela sv. Prokopa. Foto: archiv RM
Kardinál a mnich. Foto: Antonín Zeman
Jeho Milost hovoří ke svým poddaným. Foto: Antonín Zeman
Mnich s úctou naslouchá. Foto: Antonín Zeman
Kardinál prověřuje cestou získané vědomosti svých poddaných. Foto: Antonín Zeman
Odměna za vědomosti. Foto: Antonín Zeman
Dobroty od kardinála. Foto: Antonín Zeman
Potvrzení znalostí nabytých v průběhu muzejní noci. Foto: Antonín Zeman
Pokora před vrchností. Foto: Antonín Zeman
František kardinál z Ditrichštejna - dobová celebrita. Foto: Antonín Zeman
Přípitek na šťastnou budoucnost města Žďáru. Foto: archiv RM
Jeho Milost František kardinál z Ditrichštejna (Mgr. Stanislav Mikule). Foto: Antonín Zeman
Mnich (Michal Sobotka). Foto: Antonín Zeman
Rychlý posel mezi účinkujícími muzejní noci a rychtář Hanuš. Foto: Antonín Zeman
I účinkující se baví. Foto: Antonín Zeman
Rychlý posel. Foto: Antonín Zeman
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - volně přístupná během muzejní noci. Foto: Kamila Dvořáková
Výklad na výstavě. Foto: Antonín Zeman
Návštěvníci muzejní noci na výstavě ŽĎÁR MĚSTEM. Foto: Antonín Zeman
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - pivovar. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - žďárské cechy. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - nástroje řemeslníků. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - kostel. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava ŽĎÁR MĚSTEM - radnice se šatlavou. Foto: Kamila Dvořáková
Průvodkyně výstavou (Marie Šikulová). Foto: Antonín Zeman
0:30 - úspěšná muzejní noc končí. Foto: Antonín Zeman