KDE SE ČAS ZASTAVIL aneb Tajemný svět za zdmi muzeí (29. 5. - 16. 9. 2012)

23.5.2012

Historie žďárského muzea, muzejnictví obecně a věda jménem muzeologie

Návštěvníci nahlédnou do prvorepublikového depozitáře i současných výstavních prostor a dozvědí se o výběru, zápisu a práci se sbírkovými předměty v minulosti i současnosti. Uvidí též mnoho zajímavostí nejen z našich sbírek, ale i zápůjčky ze tří nejstarších dosud přístupných muzeí v České republice. Návštěvníci se tak mohou těšit na cylindr starosty Otakara Veliše, kámen z jezera Loch Ness nebo na část stříbrné příborové sady z roku 1892.

Prostřednictvým svých sbírkových předmětů se na půdě Regionálního muzea (založeno 1934) setkala tři nejstarší dosud veřejnosti přístupná muzea v České republice: Slezské zemské muzeum v Opavě (1814), Moravské zemské muzeum v Brně (1817) a Národní muzeum v Praze (1818). Našemu muzeu byl zapůjčen zednářský typář, tajemné hromové klíny a katalog botanické sbírky z roku 1839, otevřený na zápise o sporýši lékařském. Za spolupráci a vstřícnost při poskytnutí zápůjček srdečně děkujeme!

Pohled do muzejníkovy pracovny (30. léta 20. stol.) Foto: Kamila Dvořáková
Pracovní stůl s katalogem sbírkových předmětů. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Část přírodovědných sbírek. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře s uloženými sbírkovými předměty. Foto: Kamila Dvořáková
Hodiny (1. pol. 19. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka uložení sbírkových předmětů. Foto: Kamila Dvořáková
Sbírka žehliček a litiny. Foto: Kamila Dvořáková
Klasicistní litinová kamna. Foto: Kamila Dvořáková
Záchod ze Sáblíkova obchodu ve městě Žďáře, máselnice a kůže krokodýla. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovní stůl muzejníka shora. Foto: Kamila Dvořáková
Doklad dobového vlastenectví. Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře s malovanou truhlou z 19. století. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka kunstkomory. Foto: Kamila Dvořáková
Pistole s křesadlovým a perkusním zámkem. Foto: Kamila Dvořáková
Křestní čepeček - karkulka. Foto: Kamila Dvořáková
Medaile žďárského Spolku velocipedistů Horák ze závodu v jízdě hlemýždí. Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře s portréty. Foto: Kamila Dvořáková
Portrét dámy (Anton Johann Ferenz). Foto: Kamila Dvořáková
Krajinomalba. Foto: Kamila Dvořáková
Depozitář na Tvrzi (30. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře se zemědělským nářadím. Foto: Kamila Dvořáková
Depozitář. Foto: Kamila Dvořáková
Telegraf. Foto: Kamila Dvořáková
Obuvnické nářadí a náčiní. Foto: Kamila Dvořáková
Část depozitáře s lyžemi. Foto: Kamila Dvořáková
Domácí kuchyňská váha (19. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Keramika. Foto: Kamila Dvořáková
Busty hudebních skladatelů a odlitek desky se znakem Františka kardinála z Ditrichštejna. Foto: Kamila Dvořáková
Obrazárna arciknížete Leopolda Viléma Habsburského, ve které se nalézala i díla ze sbírky Rudolfa II.
Holophusicon, muzeum Sira Ashtona Levera na Leicester Squere v Londýně (1775).
Upoutávka na Lesnicko-loveckou výstavu u příležitosti Doležalových oslav v roce 1934. Z popudu J. T. Doležala vznilko naše muzeum. Foto: Archiv RM
Obraz požáru Tvrze v květnu 1945 (Josef Kosinka) Foto: Kamila Dvořáková
Pracovníci muzea (1955). Foto: Archiv RM
Muzejní sbírky v areálu žďárského zámku v roce 1955. Foto: Archiv RM
Odlehčený pohled na práci v muzeu (Kamila Dvořáková)
Odlehčený pohled na práci v muzeu (Kamila Dvořáková)
Místnost věnovaná muzeologii. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost věnovaná muzeologii. Foto: Kamila Dvořáková
Způsoby prezentace exponátů. Foto: Kamila Dvořáková
Slavný příbor, nalezený roku 2006 ve Žďáře a vyrobený roku 1892 v Londýně. Foto: Kamila Dvořáková
Amonit, zkamenělina z období prvohor. Foto: Kamila Dvořáková
Navázání subjekto-objektového vztahu mezi návštěvníkem a exponátem (Kamila Dvořáková)
Vitrína věnovaná restaurování a konzervaci sbírek. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka galerijní prezentace. Foto: Kamila Dvořáková
Portréty Antona Johanna Ferenze dnes a v roce 1955. Foto: Kamila Dvořáková
Novinové oznámení Sira Ashtona Levera, majitele muzea Holophusicon na Leicester Squere v Londýně, znechuceného chováním návštěvníků v jeho muzeu (1774). Foto: Kamila Dvořáková
Plakát k výstavě (Kamila Dvořáková)