Komunikujeme (7. 4. - 31. 5. 2009)

11.9.2009

 

Výstava z oborů fyziky a mezilidské komunikace, prezentovaná formou hry pro malé i velké návštěvníky.

Výstavu zapůjčilo Mendelovo muzeum při Masarykově univerzitě v Brně. Jejími autory jsou: Zdeněk Bochníček, Pavel Konečný, Miroslav Navrátil, Václav Piskač a Vítězslav Prokop. Je složena z deseti interaktivních exponátů, jejichž společným jmenovatelem je komunikace mezi lidmi a její technické zabezpečení. Všechny exponáty předpokládají, že se jich návštěvníci budou dotýkat a pracovat s nimi. Osobně si vyzkouší například potrubní poštu, šifrování a dešifrování zpráv, magnetický vlnostroj, zvukovod, princip fungování mobilního telefonu a další.

 

Polní telefon. Foto: Helena Zelená Křížová
Potrubní pošta. Foto: Kamila Dvořáková
Potrubí pošta. Foto: Helena Zelená Křížová
Šifrování. Foto: Kamila Dvořáková
Bludiště. Foto: Helena Zelená Křížová
Dominový efekt. Foto: Helena Zelená Křížová
Infračervené záření. Foto: Kamila Dvořáková
Princip fungování mobilního telefonu. Foto: Kamila Dvořáková