MUZEJNÍ NOC (1. 6. 2012)

23.5.2012

KDE SE ČAS ZASTAVIL aneb Tajemný svět za zdmi muzeí

V pátek 1. června 2012 se v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou již počtvrté uskutečnila muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy Kde se čas zastavil aneb Tajemný svět za zdmi muzeí. Návštěvníky čekaly poučné, ale také zábavné komentované prohlídky, osvětlení za pomoci luceren a svíček, přístup i do běžně nepřístupných částí muzea a také malé pohoštění. Průvodci a zaměstnanci muzea s nimi přitom jednali doslova v rukavičkách, jako se sbírkovými předměty.
V přízemí si zájemci prohlédli prvorepublikový depozitář s mnoha zajímavými exponáty a vyslechli nejen komentář o nich, ale také o získávání, evidenci, ukládání a ochraně sbírek. V další místnosti je autor výstavy osobně zasvětil do základů a zajímavostí muzeologie, a to pomocí názorných příkladů, ukázek i kreslených vtipů. Právě zde se v jedné vitríně prostřednictvím vystavených expontů sešla tři naše nejstarší muzea – Slezské zemské muzeum v Opavě (1814), Moravské zemské muzeum v Brně (1817) a Národní muzeum v Praze (1818), která nám pro tuto výstavu laskavě zapůjčila několik vzácných sbírkových předmětů. V poslední místnosti přízemí se pak návštěvník dozvěděl o zásadách prezentace uměleckých děl v galeriích.
Do prvního patra byli návštěvníci doprovázeni muzejníkem s lucernou, který jim nad modelem města, zachycujícím stav centra Města Žďáru v polovině 19. století, povyprávěl zajímavosti ze života města i jeho obyvatel. Zde se také podrobně seznámili s evidencí sbírkových předmětů.
Zajímavou novinkou byl pak přístup do podkroví Tvrze, kde jsou uloženy přírodovědné sbírky. Vedoucí muzea a zároveň entomolog zde pro zájemce připravil zajímavé exponáty nejen z naší přírody, ale také třeba z Bornea nebo z Indonésie. Jeho výklad nad motýly, brouky a dalším hmyzem stál skutečně za to.
I přes (už tradiční) nepřízeň počasí si do muzea našlo cestu asi 550 návštěvníků včetně senátorky a starostky města Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinové, prvního místostarosty Mgr. Jaromíra Brychty a druhého místostarosty Bc. Ladislava Bárty. Pro velký zájem se provázelo až do jedné hodiny ranní.

Muzejní noc. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se pomalu scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se pomalu scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se pomalu scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se pomalu scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Malé občerstvení. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí muzea zahajuje muzejní noc. Foto: Kamila Dvořáková
Autor výstavy líčí návštěvníkům, co je čeká. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Do muzea zavítala také senátorka a starostka města Žďáru Ing. Dagmar Zvěřinová a první místostarosta Mgr. Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Výklad v první místnosti - prvorepublikovém depozitáři. Foto: Petra Lhotská
Zvědaví posluchači. Foto: Petra Lhotská
Jestlipak víte, co to je? Foto: Petra Lhotská
Výklad. Foto: Petra Lhotská
Návštěvníci. Foto: Petra Lhotská
Prohlídka depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Veselí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Myš Julča, kterou malé děti hledaly a když ji našly, dostaly bombón. Foto: Kamila Dvořáková
Druhá místnost - historie sběratelství a zajímavosti z  muzejnictví a muzeologie. Foto: Kamila Dvořáková
Zajímavý i vtipný výklad. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Součástí muzejní noci bylo také hádání k čemu sloužily tyto předměty. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se baví při hádání. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se baví při hádání. Foto: Kamila Dvořáková
Názorná ukázka, jak lze předejít syndromu muzejních nohou. Foto: Kamila Dvořáková
Třetí místnost - ukázka  prezentace uměleckých děl v galerii.
Foto: Kamila Dvořáková
Prohlídka galerie. Foto: Kamila Dvořáková
Prohlídka galerie. Foto: Kamila Dvořáková
Průvodkyně seznamuje návštěvníky s počítačovou prezentací.
Foto: Kamila Dvořáková
Venku zatím prší. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad modelem centra města Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Muzejník s lucernou. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci na cestě do prvního patra. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci v prvním patře. Foto: Kamila Dvořáková
Průhled do přízemí. Foto: Kamila Dvořáková
Poutavý výklad o exponátech i životě ve Žďáře v minulosti. Foto: Kamila Dvořáková
Posluchači. Foto: Kamila Dvořáková
Povídání nad modelem města, zachycujícím stav centra v roce 1850. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Seznámení s některými zajímavými sbírkovými předměty a s jejich evidencí. Foto: Kamila Dvořáková
K čemu asi sloužil tento předmět? Foto: Kamila Dvořáková
Bádající návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Jedna z luceren, které dokreslovaly atmosféru. Foto: Kamila Dvořáková
Na bezpečnost akce dohlížející hasič. Foto: Kamila Dvořáková
Muzejník s lucernou vede návštěvníky do podkroví. Foto: Kamila Dvořáková
Tajemná atmosféra. Foto: Kamila Dvořáková
Cesta po schodech. Foto: Kamila Dvořáková
V podkroví. Foto: Kamila Dvořáková
Vzhůru k přírodovědným sbírkám. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí muzea a entomolog seznamuje návštěvníky se zajímavostmi z entomologické sbírky. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci naslouchají. Foto: Kamila Dvořáková
Výklad zaujal také paní senátorku i pana prvního místostarostu. Foto: Kamila Dvořáková
V podkroví se najen mluvilo a ukazovalo. Návštěvníci měli také možnost prohlédnout si některé zajímavosti pod mikroskopem. Foto: Kamila Dvořáková
Bavící se návštěvnice. Foto: Kamila Dvořáková
Přišli návštěvníci malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Výklad nad motýly. Foto: Kamila Dvořáková
Druhý místostarosta města Žďáru Ladislav Bárta s autorem výstavy a jeho pomocnicemi. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do muzea při nočním osvětlení. Foto: Kamila Dvořáková
Důkaz, že muzeum není jen suchopárná instituce. Tyto vtipy slouží jako názorné pomůcky při výkladu o muzeologii. Foto: Kamila Dvořáková
K výkladu o mediaci. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka, jak získalo muzeum část svých sbírek. Foto: Kamila Dvořáková
Navázání subjekto-objektového vztahu mezi návštěvníkem a exponátem. Foto: Kamila Dvořáková
Unavený, ale spokojený autor výstavy po půlnoci. Foto: Kamila Dvořáková
Zmožená průvodkyně. Foto: Miloslav Lopaur
Unavený muzejník. Foto: Kamila Dvořáková
Technik muzejní noci. Foto: Kamila Dvořáková
Muzejník a pomocníci po akci. Foto: Kamila Dvořáková
1:10! Muzejní noc končí. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát k muzejní noci (Kamila Dvořáková)