Muzejní noc: 125 let zámeckých hasičů (27. 5. 2011)

14.6.2011

Zámečtí hasiči v akci.

V pátek 27. května 2011 proběhla v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou a jeho okolí od 18:00 do 24:00 hod. již třetí muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy 125 let zámeckých hasičů. I přes nepřízeň počasí se podařilo předvést téměř celý program a přilákat na 450 návštěvníků.

Celá akce, spojená s oslavami 125. výročí založení SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek, byla zahájena krátkými proslovy a příjezdem hasičského vozu Praga z roku 1941 s posádkou v historických uniformách. Následovala ukázka práce hasičů s koňskou stříkačkou z roku 1892 a děti i dospělí si s ní mohli zkusit nejen zapumpovat, ale také zastříkat z proudnice. Pro menší děti byla připravena ruční džberová stříkačka, s pomocí které stříkaly za bonbóny na cíl v podobě žlutého plastového housete. Zasloužený potlesk sklidila také ukázka dovedností mladých hasičů.

Poté následovala přestávka, věnovaná prohlídce historické hasičské techniky před muzeem i moderní techniky pod Tvrzí u řeky a také výstavy 125 let zámeckých hasičů, která byla obohacena o zvukové a světelné efekty. Samozřejmě nechyběla možnost některé exponáty si osobně vyzkoušet a také malé občerstvení.

Ve 20:00 začala druhá část programu hraným vystoupením s názvem Poslední húkalky na Moravě podle scénáře Stanislava Mikuleho, kde si kromě lesních bytostí húkalek a hasičů v akci zahrála také koňská stříkačka a skutečný oheň. Poté, už za šera, následovala ukázka hašení hořlavých kapalin hasícím přístrojem. Kvůli vytrvalému dešti bohužel nedošlo na sestup lezce z budovy Tvrze a na některé ukázky práce se současnou hasičskou technikou. Muzeum však bylo otevřeno až do půlnoci, čehož ještě někteří návštěvníci využili.

Ač byla akce hodně ovlivněna nepříjemným deštěm, návštěvníci, kteří přesto do muzea přišli, určitě nelitovali. Ze všech nejvíc se zde ale doslova „vyřádily“ děti.

Děkujeme všem spolupracovníkům a hlavně SDH Žďár nad Sázavou 2 – Zámek za perfektně připravený program a skvělou spolupráci při instalaci výstavy a dalších doprovodných akcích.
 

Plakát s programem muzejní noci. Kamila Dvořáková
Před zahájením muzejní noci. Foto: Kamila Dvořáková
Příjezd hasičského vozu Praga z roku 1941. Foto: Kamila Dvořáková
Krátké zahajovací proslovy. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Malí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava občerstvení. Foto: Jaroslav Švoma
Dav v prostorách muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Dav v prostorách muzea s výstavou 125 let zámeckých hasičů. Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník a blikající světlo z hasičského vozu. Foto: Kamila Dvořáková
Zaparkovaný vůz Praga z roku 1941 před muzeem. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka práce s koňskou stříkačkou z roku 1892. Foto: Jaroslav Švoma
Hasiči pumpují. Foto: Kamila Dvořáková
Stříkání s pomocí koňské stříkačky. Foto: Kamila Dvořáková
Děti zkouší pumpovat s koňskou stříkačkou. Foto: Jaroslav Švoma
Pumpující děti. Foto: Kamila Dvořáková
Do akce se zapojili i dospělí. Foto: Kamila Dvořáková
Pumpující mládež. Foto: Kamila Dvořáková
Zatímco jedni pumpovali, druzí zkoušeli stříkat. Foto: Kamila Dvořáková
Malí hasiči s proudnicí. Foto: Jaroslav Švoma
Malá hasička. Foto: Kamila Dvořáková
Do akce se zapojil i 1. místostarosta Žďáru Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Nadšený návštěvník v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Diváci. Foto: Kamila Dvořáková
Hasič v historické uniformě. Foto: Kamila Dvořáková
Odraz akce a okolí Tvrze v části stříkačky. Foto: Kamila Dvořáková
Zasloužené svlažení hrdla po zásahu koňskou stříkačkou. Foto: Kamila Dvořáková
Zasloužené svlažení hrdla po zásahu koňskou stříkačkou. Foto: Kamila Dvořáková
Sbalení hadice po zásahu. Foto: Kamila Dvořáková
Stříkání ze džberové stříkačky za bonbóny a cíl stříkání. Foto: Jaroslav Švoma
Stříkali malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Zásah cíle. Foto: Kamila Dvořáková
Diváci. Foto: Jaroslav Švoma
Ukázka dovedností mladých hasičů. Foto: Kamila Dvořáková
Mladí hasiči v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Mladý hasič v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava 125 let zámeckých hasičů za tmy. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava 125 let zámeckých hasičů za tmy. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava 125 let zámeckých hasičů za tmy. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava 125 let zámeckých hasičů za tmy. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvník zkouší vyloudit nepřeslechnutelný zvuk sirény. Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník zkouší spojit hadici a proudnici. Foto: Kamila Dvořáková
Malá hasič. Foto: Kamila Dvořáková
Malý hasič se současnou přilbou a proudnicí. Foto: Kamila Dvořáková
Komentátor celé akce. Foto: Kamila Dvořáková
Hasič v dobové uniformě. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci očekávající Húkalky. Foto: Kamila Dvořáková
Hraný výstup s názvem Poslední húkalky na Moravě. Foto: Kamila Dvořáková
Z výstupu Poslední húkalky na Moravě. Foto: Jaroslav Švoma
Ve výstupu o húkalkách a hasičích si zahrála i historická stříkačka s osádkou. Foto: Kamila Dvořáková
Hasiči a húkalky po svém výstupu. Foto: Kamila Dvořáková
Rozesmátý hasič a fešná húkalka. Foto: Kamila Dvořáková
Húkalky v prostorách muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka hašení hořlavých kapalin pomocí hasícího přístroje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka hašení hořlavých kapalin pomocí hasícího přístroje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka hašení hořlavých kapalin pomocí hasícího přístroje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka hašení hořlavých kapalin pomocí hasícího přístroje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka hašení hořlavých kapalin pomocí hasícího přístroje. Foto: Kamila Dvořáková
Zmoklí diváci. Foto: Kamila Dvořáková
Prohlídka současné hasičské techniky pod TVrzí. Foto: Kamila Dvořáková
Současná hasičská technika pod Tvrzí. Foto: Kamila Dvořáková
Současná hasičská technika pod Tvrzí. Foto: Kamila Dvořáková
Prohlídka současné hasičské techniky pod Tvrzí. Foto: Kamila Dvořáková
Vytrvalý déšť. Foto: Kamila Dvořáková
Zmoklí návštěvníci u současné techniky pod Tvrzí. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci u současné techniky pod Tvrzí u řeky. Foto: Kamila Dvořáková
Práci se džberovkou zkoušeli s nadšením i dospělí. Foto: Kamila Dvořáková
Zmoklá muzejnice. Foto: Jana Lhotská
Pracovníci muzea před koncem muzejní noci. Foto: Z. Opat
Půlnoc. Foto: Kamila Dvořáková