MUZEJNÍ NOC (7. 6. 2013 od 20:00 do 24:00)

24.5.2013

Římané v muzeu

Již pátá muzejní noc proběhla v rámci výstavy ŘÍMSKÉ LEGIE, a proto se muzejní noc s názvem ŘÍMANÉ V MUZEU zaměřila na přiblížení života ve starověkém Římě, zejména vojáků – legionářů, ať už v dobách války, nebo míru.
Celou akci za krásného počasí na prostranství před muzeem zahájil sám císař Caligula (vedoucí muzea Zdeněk Málek) v doprovodu legionářů, svity římské nobility a zástupců dalších starověkých národů. Nechyběla ani senátorka a starostka města Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová v kostýmu římské patricijky, první místostarosta Mgr. Jaromír Brychta jako římský občan a druhý místostarosta Bc. Ladislava Bárta jako centurion.
Poté se přihlížející lid římský stal svědkem vraždy císaře Caliguly a nastolení císaře Claudia za vydatného přispění legionářů. Tato část programu byla zakončena provoláváním lidu „Ave, Caesar“ pod oknem muzea, ze kterého ještě poněkud zmatený nový císař rozhazoval dětem mince a své podobenky s podpisem Já, Claudius.
Následně byl lid římský vpuštěn do loučemi, svíčkami a vinnou révou vyzdobeného muzea. Tam si mohl prohlédnout výstavu ŘÍMSKÉ LEGIE, doplněnou výkladem o životě a způsobu boje římských legionářů. Zájemci si mohli také potěžkat meč, štít, nasadit přilbu nebo zkusit umlít zrní na mouku. Každý měl také možnost ochutnat některé římské pokrmy a nápoje. S největším ohlasem se setkala mulsa (medová voda s citronem a mátou), posca (vinný ocet svařený s vodou, medem a bylinkami), panis (pšeničný chléb – v tomto případě ochucený mákem), panis militaris (celozrnný vojenský chléb) a imitace oblíbené omáčky garum. V této době se muzeum stalo skutečným pestrým společenstvem, ve kterém se mísila současnost s dávnou minulostí. Návštěvníci si mohli podiskutovat s koktavým, ale inteligentním císařem Claudiem, jeho třetí žena a hostitelka Messalina dohlížela, zda váženým hostům chutná, zatímco Claudiova čtvrtá žena Agrippina odpočívala na typicky římském lehátku. Kolorit dotvářeli také římští vojáci, patriciové, obyčejní římští občané i zástupci provincií.
Dalším bodem programu byla střelba z katapulty v parku na Farských humnech. Legionáři ze Skupiny živé historie LEGIO X GPF přihlížejícím malým i velkým návštěvníkům vysvětlili, jak metací starověký stroj funguje, povyprávěli zajímavé a někdy i trochu drsné vojenské historky a pak se přikročilo ke střelbě na asi 120 metrů vzdálený cíl. Ukázka se setkala s takovým ohlasem, že se muselo střílet znovu a znovu, přičemž nakonec si tuto činnost vyzkoušelo i nejedno nadšené přihlížející dítě.
Po návratu před Tvrz si zájemci vyslechli ukázku přednesu veršů v latinském a českém hexametru. To již bylo přítmí, a proto PhDr. Dušan Ďurďovič a Mgr. Stanislav Mikule recitovali ukázku z Vergiliova eposu Aeneis za svitu loučí, což ještě podtrhovalo zvláštní atmosféru.
Potom poezii vystřídal tvrdý vojenský dril. Před muzeum napochodovala jednotka legionářů a za ryčných latinských povelů optia předvedla pořadové cvičení i některé bojové formace. Jeden malý odvážlivec si dokonce zajezdil na formaci zvané želva. Zvláště děti byly nadšeny, když optio svou holí občas bacil do přilby legionáře, který nevykonal správně rozkaz. Jejich nadšení ovšem pominulo, když si s legionáři vyměnili role. Tentokrát se zase královsky bavili rodiče a malí legionáři, vybavení meči, štíty i přilbami poslouchali jako hodinky. Někteří se do své role Římanů vžili tak, že když se optio zeptal: „Co uděláte s rodiči, těmi barbary, kteří vás nutí psát úkoly, učit se a chodit brzo spát?!“, odpověděli: „Zabijeme je!“. Na to ale naštěstí nedošlo. Legionáři za potlesku opustili scénu a malí návštěvníci, plní dojmů a zážitků, zamířili k domovu.
Muzeum pak bylo otevřeno až do 24:00 a každý nový příchozí byl proveden, pohoštěn a v pozdních hodinách se dozvěděl i některé informace ze života Římanů, které se nehodí pro dětské uši.


Regionální muzeum mnohokrát děkuje za nádherný večer Skupině živé historie LEGIO X GPF, Římskokatolické farnosti svatého Prokopa ve Žďáru nad Sázavou, zástupcům města, pracovníkům Městského úřadu a všem návštěvníkům v kostýmech i bez kostýmu. Zvláštní poděkování patří Janě Lhotské, Ludmile Pytlíkové, Zdeňkovi Opatovi, Antonínu Zemanovi a dalším přátelům muzea.

Skupina živé HISTORIE LEGIO X GPF. Foto: Kamila Dvořáková
Císař Claudius se svými ženami Messalinou a Agrippinou. Foto: Antonín Zeman
Přicházejí další účinkující. Foto: Alena Benešová
Přípravy vrcholí. Foto: Antonín Zeman
Messalina. Foto: Antonín Zeman
Začátek muzejní noci se blíží. Foto: Antonín Zeman
LEGIO X GPF - připraveni k akci. Foto: Antonín Zeman
Legionáři jdou do akce. Foto: Antonín Zeman
Centurion - druhý místostarosta města Žďáru nad Sázavou Bc. Ladislava Bárta. Foto: Antonín Zeman
Římská patricijka - senátorka a starostka města Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová. Foto: Antonín Zeman
Zástupci dalších starověkých národů. Foto: Antonín Zeman
Zástupci dalších starověkých národů. Foto: Antonín Zeman
Zástupci dalších starověkých národů. Foto: Antonín Zeman
Muzejní noc začíná. Foto: Antonín Zeman
Agrippina nabízí příchozím houbičky podle vlastního receptu. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Vezměte si. Můj muž Claudius houby k smrti rád. Foto: Antonín Zeman
Claudius a Agrippina mezi lidem. Foto: Antonín Zeman
20:05 - letos nám počasí přeje. Foto: Antonín Zeman
Mezi římský lid zavítal sám císař Caligula. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Císař Caligula (vedoucí muzea Zdeněk Málek). Foto: Antonín Zeman
Císařova garda. Foto: Antonín Zeman
Římská nobilita přihlíží - starostka a oba místostarostové  města Žďáru. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Lid římský pozorující dění před muzeem. Foto: Antonín Zeman
Oběť zvůle císaře Caliguly. Foto: Antonín Zeman
Poslední chvíle císaře na tomto světě. Foto: Antonín Zeman
Vražda císaře Caliguly. Foto: Antonín Zeman
Kam se ten Claudius schoval? To on má právo stát se novým vládcem Říma! Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Vystrašený Claudius se schovává za závěsem. Foto: Antonín Zeman
Vojáci v davu hledají Claudia. Foto: Antonín Zeman
Claudius byl konečně objeven (děti ho bez skrupulí udaly). Foto: Antonín Zeman
Já nechci být císař!!! Foto: Antonín Zeman
Claudius se brání a chce dopsat dějiny Etrusků. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Vojáci chrání svého císaře. Foto: Antonín Zeman
Claudius se podvolil a jako nový císař zdraví z okna římský lid. Foto: Antonín Zeman
Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus (Stanislav Mikule). Foto: Antonín Zeman
Claudius rozhazuje lidu peníze a podobenky s podpisem. Foto: Antonín Zeman
Štědrý Caesar. Foto: Antonín Zeman
Podobenka císaře Claudia. (Kamila Dvořáková)
AVE CAESAR! Legionáři a lid římský provolávají slávu novému císaři. Foto: Antonín Zeman
Komentátorka dokončuje příběh Claudiova života. Foto: Antonín Zeman
No tak jsem Claudia otrávila. A co? Dodává Agrippina. Foto: Antonín Zeman
Agrippina (Lenka Benešová) se dobře baví. Foto: Antonín Zeman
Odvážný první místostarosta Mgr. Jaromír Brychta degustuje houby od Agrippiny. Foto: Antonín Zeman
Římští legionáři poté, co nastolili císaře Claudia. Foto: Antonín Zeman
Legionář Petronivs Scorpivs (Ing. Petr Škorpík). Foto: Antonín Zeman
Vítejte v prostorách muzea a na výstavě ŘÍMSKÉ LEGIE. Ilustrace a foto: Kamila Dvořáková
Legionář Sextus Carus Agricola (Miloslav Lopaur) komentuje výstavu. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Průvodkyně Kamila Dvořáková seznamuje návštěvníky s výzbrojí římských legií. Foto: Antonín Zeman
Císařovna Messalina (Jana Lhotská) dohlíží, zda váženým hostům pohoštění v římském stylu chutná. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Návštěvníkům opravdu chutnalo. Foto: Kamila Dvořáková
Nápis na muzejních toaletách. Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři LEGIO X GPF se připravují na ukázku střelby z katapulty na cíl. Foto: Antonín Zeman
Příprava katapulty v parku na Farských humnech. Foto: Antonín Zeman
Diváci napjatě sledují počínání legionářů. Foto: Kamila Dvořáková
Ještě přilbu a jdeme na to. Foto: Kamila Dvořáková
Římané a panorama centra Žďáru. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Natahování katapulty s komentářem o obsluze, dostřelu a účinnosti tohoto starověkého metacího stroje. Foto: Antonín Zeman
Střela připravena! Foto: Kamila Dvořáková
Připravit se! Foto: Antonín Zeman
Pozor! Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Pal!!! Foto: Antonín Zeman
Vojsko dohlížející na bezpečnost návštěvníků při střelbě. Foto: Kamila Dvořáková
Vojáci a jejich centurion. Foto: Kamila Dvořáková
Statečný legionář. Foto: Kamila Dvořáková
Prohlídka katapulty zblízka. Foto: Antonín Zeman
Katapultu si prohlédli malí i velcí. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Dav kolem katapulty. Foto: Kamila Dvořáková
Pro velký zájem se střelba protáhla až do tmy. Foto: Antonín Zeman
Obsluhu katapulty si vyzkoušeli malí i velcí. Foto: Antonín Zeman
Malý legionář v akci. Foto: Antonín Zeman
Střelbě z katapulty neodolal ani první místostarosta Žďáru nad Sázavou Jaromír Brychta. Foto: Antonín Zeman
Zamířit a pal! Foto: Antonín Zeman
Legionáři LEGIO X GPF zpět v Regionálním muzeu. Foto: Antonín Zeman
Ukázka přednesu veršů v latinském a českém hexametru. Foto: Antonín Zeman
PhDr. Dušan Ďurďovič a Mgr. Stanislav Mikule recitují ukázku z Vergiliova eposu Aeneis. Foto: Antonín Zeman
Svit loučí dodával přednesu veršů zvláštní atmosféru. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Ave Caesar! - Naval daně! - Bereš karty? Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Legionáři LEGIO X GPF připraveni k pořadovému a bojovému cvičení před muzeem. Foto: Kamila Dvořáková
Optio ryčně velí - samozřejmě v latině. Foto: Kamila Dvořáková
Hůl neměl optio jen na parádu - je to také skvělý donucovací prostředek na neposlušné legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka řazení k boji. Foto: Kamila Dvořáková
Do boje! Foto: Kamila Dvořáková
Detail legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Na barbary! Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři pokračují v útoku, dokud optio neřekne dost. Diváci nediváci. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka bojové formace zvané ŽELVA. Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
TESTUDO (želva). Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvníck se nebojácně vozí na želvě. Foto: Kamila Dvořáková
Nábor nových legionářů (Dej se k nám a poznáš svět!). Foto: Žďárský deník/Eva Drdlová
Tvrdý vojenský dril nové legionáře nevyvedl z klidu. Foto: Kamila Dvořáková
Noví legionáři v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Malý legionář. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava k útoku na podlou bandu barbarů (rodiče). Foto: Kamila Dvořáková
Závěrečný útok na barbary!!! Foto: Kamila Dvořáková
Císař Claudius a jeho čtvrtá manželka Agrippina krátce před půlnocí. Foto: Kamila Dvořáková
Římané stále v pohybu. Foto: Kamila Dvořáková
Skupina živé historie LEGIO X GPF, pracovníci Regionálního muzea města Žďáru n. S. a jejich pomocníci. Foto: Kamila Dvořáková
24:00 a císař Claudius se loučí. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát muzejní noci (Kamila Dvořáková)