MUZEJNÍ NOC - Po svých za starými příběhy (5. 6. 2015)

15.6.2015

Sedmá žďárská muzejní noc v pátek 5. června 2015 měla název Po svých za starými příběhy.

Návštěvníci si na Tvrzi vyzvedli preclík a mapku a vydali se do města, kde na ně čekaly více i méně známé postavy našich dějin. Před radnicí povyprávěla Marta Nejezchleba svůj příběh žďárské čarodějky, zavzpomínala na místní šatlavu, a když se rychtář nedíval, předala malým návštěvníkům i něco z magického kotlíku. V hotelu Veliš hubatá panská prozradila na starostu města a hoteliéra v jedné osobě Otokara Veliše věci, které na sebe nevěděl možná ani on sám a připomněla návštěvu profesora Masaryka v roce 1906. U barokního sloupu se sochami světců zase trhovkyně z konce 19. století povyprávěla, co se kde na rynku prodávalo a vysvětlila kupujícím historii sloupu i včetně toho, proč to není sloup morový, ale trojiční. Obchodník Antonín Hajný osvětlil lidem význam slov soutka a prampouch, ukázal, kde je ve Žďáře najdou a sdělil veřejnosti patrně nejsprostší žďárský lidový název ulice, který se vztahoval právě na soutku. Na dnešním Havlíčkově náměstí, dříve kozím rynku, obchodník Jan Pluhař povyprávěl o hygieně na počátku 19. století, o nevábné šlachtě a zavzpomínal i na svého synka, který v roce 1848 založil spolek Svatopluk. Poslední zastavení bylo na hřbitově, kde blahobytná Smrt za asistence dušičky, držící stráž, vyzkoušela poutníky, jak moc dávali na své cestě věky pozor. Za odměnu pak získali osvědčení o nabytých vědomostech a sladké bonbóny.

Otevřená byla také budova Tvrze s výstavami k 70. výročí konce 2. světové války. Zde na návštěvníky vedle partyzána čekala lékařka, která je seznámila se zdravotnictvím v dobách protektorátu.

Regionální muzeum děkuje všem návštěvníkům i zúčastněným za velmi vydařenou akci!

V kostýmech se představili a na realizaci muzejní noci se podíleli: MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Hana Kršková, Jana Lhotská, Jarda Buček, Petr Michalík, Miroslava Palečková, Milan Mynář, Petra Lhotská, Zuzana a Ludmila Pytlíkovy a Jiří Bárta.
Za Regionální muzeum: Mgr. Stanislav Mikule, Mgr. Miloslav Lopaur, PhDr. Pavel Elbl, Kamila Dvořáková, Jarmila Krejčová, Ivona Wasserbauerová a Zdeněk Málek.

Plakát (Kamila Dvořáková)
Návštěvníci se scházejí. Foto: Jiří Bárta
Vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek zahajuje muzejní noc. Foto: Jiří Bárta
Vedoucí muzea vítá návštěvníky. Foto: Milan Mynář
Poslední přípravy účinkujících. Foto: Ivona Wasserbauerová
Paní doktorka, trhovkyně a dušička se těší do akce. Foto: Ivona Wasserbauerová
Panská a partyzán. Foto: Jiří Bárta
Obchodník Jan Pluhař. Foto: Jiří Bárta
Pozdrav přes pět staletí. Foto: Jiří Bárta
Návštěvníci na stanovišti č. 1 dostávají plán cesty. Foto: Jiří Bárta
Plán trasy (Kamila Dvořáková)
Návštěvníci studují trasu muzejní noci. Foto: Ivona Wasserbauerová
Účinkující jdou do akce. Foto: Jiří Bárta
Biřic v davu. Foto: Jiří Bárta
Dobrou náladu mají návštěvníci i účinkující. Foto: Ivona Wasserbauerová
Odchod na svá stanoviště. Foto: Milan Mynář
Stanoviště číslo 2 u Staré radnice a žďárská čarodějnice Marta Nejezchlebka. Foto: Jiří Bárta
Čarodějnice poutavě vypráví. Foto: Jiří Bárta
Marta Nejezchlebka vypráví, jak je lehké stát se v 16. století čarodějnicí. Foto: Jiří Bárta
Čarodějnice v akci. Foto: Jiří Bárta
Rychtář sleduje čarodějnici s nevolí. Foto: Jiří Bárta
Čarodějnice učí děti čarovat. Foto: Jiří Bárta
Ještě hnátem zamíchat obsah kotlíku a je to. Foto: Jiří Bárta
Rychtáři došla trpělivost a nařizuje potrestání čarodějnice. Foto: Jiří Bárta
Biřic nasazuje čarodějnici tzv. housle. Foto: Jiří Bárta
Marta na hanbě. Foto: Jiří Bárta
Trpící čarodějnice. Foto: Jiří Bárta
Při nočním osvětlení bylo vyprávění čarodějnice ještě zajímavější. Foto: Milan Mynář
Před půlnocí u Staré radnice. Foto: Milan Mynář
Městský biřic kontroluje kolemjdoucí. Foto: Jiří Bárta
Odkud jste a co tu chcete? Foto: Jiří Bárta
Hotel Veliš - stanoviště číslo 3. Foto: Jiří Bárta
Hubatá panská vítá hosty v hotelu Veliš. Foto: Milan Mynář
Panská s fotografií milostpána. Foto: Jiří Bárta
Historie domu, zajímavosti na fasádě, obyvatelé. Panská mluví a mluví a mluví. Foto: Jiří Bárta
A hlavně žádné drby, říkal milostpán! Foto: Jiří Bárta
Panská si svou roli opravdu užívá. Foto: Jiří Bárta
Potlesk spokojených posluchačů. Foto: Milan Mynář
Pozorní návštěvníci už vědí, co najdou na fasádě hotelu Veliš a proč. Foto: Jiří Bárta
Barokní sloup - zastavení číslo 4. Foto: Jiří Bárta
Trhovkyně z konce 19. století u sloupu. Foto: Jiří Bárta
Seznámení se smyslem sloupu a vysvětlení, proč se mu říká trojiční. Foto: Jiří Bárta
Pozorní posluchači. Foto: Jiří Bárta
Jestlipak víte, proč je na sloupu svatá Rosalie Palermská? Foto: Jiří Bárta
Veselá trhovkyně. Foto: Jiří Bárta
Při žďárských trzích se u sloupu prodávaly také hračky. Foto: Jiří Bárta
Děti si vybírají panenku na památku. Foto: Jiří Bárta
Za tmy u trojičního sloupu. Foto: Milan Mynář
Soutka - stanoviště číslo 5. Foto: Jiří Bárta
Obchodník Antonín Hajný vysvětluje význam slov soutka a prampouch. Foto: Jiří Bárta
Pozorní posluchači. Foto: Jiří Bárta
Fešný žďárský měšťan. Foto: Jiří Bárta
Památeční foto. Foto: Jiří Bárta
Pan Hajný ukazuje uličku s nejsprostším lidovým názvem ve městě. Foto: Milan Mynář
Havlíčkovo náměstí - zastavení číslo 6. Foto: Ivona Wasserbauerová
Obchodník Jan Pluhař. Foto: Jiří Bárta
Pan Pluhař vypráví, že Havlíčkovu náměstí se dříve říkalo kozí rynek. Foto: Jiří Bárta
Poutavé vyprávění o hygieně na počátku 19. století. Foto: Jiří Bárta
A víte, že tu kdysi byla nevábná šlachta (jatka)? Foto: Jiří Bárta
Udivení posluchači. Foto: Jiří Bárta
Obchodník Pluhař odpovídá na dotazy. Foto: Milan Mynář
Pod věží kostela sv. Prokopa - zastavení sedmé a poslední. Foto: Kamila Dvořáková
Žďárská blahobytná Smrt. Foto: Milan Mynář
Smrt vítá návštěvníky na bývalém žďárském hřbitově. Foto: Jiří Bárta
Seznámení s módou z dob, kdy se na hřbitově pohřbívalo a kdy už ne. Foto: Jiří Bárta
Rozverná návštěvnice. Foto: Jiří Bárta
Na bývalém hřbitově bylo veselo. Foto: Jiří Bárta
Ano, i pánové v takovýchto nohavicích u mne patrně leží. Foto: Jiří Bárta
Smrt zkouší poutníky žďárskou historií, jestli smrtelníky na předchozích stanovištích pozorně poslouchali. Foto: Jiří Bárta
Žďárská Smrt a dušička střežící již několik staletí hřbitov a toužící po vystřídání. Foto: Jiří Bárta a Milan Mynář
Certifikát potvrzující znalosti absolventů muzejní noci (Kamila Dvořáková)
Smrt a dušička se loučí. Foto: Milan Mynář
Po celou muzejní noc byly v budově Tvrze zpřístupněny výstavy k 70. výročí konce 2. světové války s komentářem. Foto: Kamila Dvořáková
Jedna z fotografií výstavy Žďár v květnových dnech roku 1945. Foto: Vilém Frendl
Samopal Sudajev PPS-43. Foto: Kamila Dvořáková
Výstavou návštěvníky provázel sovětský partyzán. Foto: Jiří Bárta
Paní doktorka vypráví o zdravotnictví v době protektorátu. Foto: Ivona Wasserbauerová
Výstava modelů bojové techniky z doby 2. světové války. Foto: Kamila Dvořáková
Modely bojové techniky. Foto: Kamila Dvořáková
Modely bojové techniky. Foto: Kamila Dvořáková
Výstavou modelů zájemce provázel modelář Milan Mynář. Foto: Jiří Bárta
Městský biřic vyprovází poslední poutníky. Foto: Jiří Bárta
Auto a biřic - návrat do současnosti. Foto: Jiří Bárta
Půlnoc - sedmá žďárská muzejní noc končí. Foto: Jiří Bárta
Postavy ze žďárských dějin se loučí. Foto: Ivona Wasserbauerová