MUZEJNÍ NOC - Tvrz a čas (13. 6. 2014)

25.6.2014

Komentovaná procházka historií žďárské Tvrze i města Žďáru

V pátek 13. června 2014 proběhla v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou v pořadí již šestá muzejní noc, tentokrát v rámci výstavy TVRZ A ČAS. Zpřístupněny byly obě budovy Regionálního muzea (Tvrz i Moučkův dům) a návštěvníci se doslova prošli historií žďárské Tvrze i města od prvopočátků po současnost.

Akci za krásného počasí zahájil ve dvacet hodin vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek v kostýmu inseminátora a neformální ráz večera odstartoval vlídným potřesením rukou v navlhčené gumové rukavici s několika návštěvníky. Mgr. Miloslav Lopaur (v gotické čepici) krátce shrnul historii Tvrze a Mgr. Stanislav Mikule (v kostýmu panského úředníka) připomenul 80. výročí vzniku muzea. Poté zazněla krátká modlitba ke sv. Floriánovi, zaslaná hasičským sborem v Zámku Žďáře a symbolické skropení zvonů před Tvrzí, aby se budově i okolí vyhýbaly takové požáry, jako byl ten v roce 1945. Následně (po výzvě: „Ať mluví Kokoška!“) promluvili místostarostové města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta a Bc. Ladislav Bárta a také žena rychtáře Hanouška v gotickém kostýmu, která už se nemohla dočkat, až pozve návštěvníky dál.
Za dveřmi Tvrze čekalo návštěvníky malé pohoštění v podobě mrkvanců s meltou nebo na sladko upravené jahelné kaše (recepty naleznete v sekci AKTUALITY) a pak už se návštěvníci vydali do více či méně vzdálené historie v obou muzejních budovách. Na své cestě nahlédli třeba do středověkého sídla rychtáře Hanouška, školy, tkalcovny, bytu lesníka Kotrby, prvorepublikového obchodu, chudobince, měšťanského salónu, depozitáře muzea, ordinace dětského lékaře, kanceláře plemenářů, ovšem setkávali se také s některými Žďáráky, kteří zde v různých dobách žili, pracovali a rádi se o své zážitky s návštěvníky podělili.

Na Tvrzi se od ženy rychtáře Hanouška dozvěděli, co v 15. století obnášela funkce rychtáře, co se jedlo a jak moc se pilo, k čemu sloužilo sedile či loučník nebo co vám hrozilo, pokud jste si špatně oblékli „nohavice“. Děti si mohly zamávat mečem, zkusit slušivé dobové přikrývky hlavy a nahlédnout do „výsernice“. Úředník v magacínu z počátku 19. století zase ryčnou směsicí němčiny a češtiny od všech vyžadoval uhrazení pohledávek, svěřil se, kolik činí jeho plat a proč ženy a děti pobírají mzdu podstatně menší, co si za ni mohli koupit a nakonec návštěvníkům vystavil potvrzení o zaplacení s jejich jménem v tehdejším písmu – kurentu. K tomu přidal několik historek o císaři Františku I. Drobná paní ze žďárského chudobince na chvíli zanechala síťkování či šití na stroji značky Singer a všechny seznámila s pohnutým osudem svého spolubydlícího Josífka, jímž byl kdysi slavný zápasník Josef Havlíček a s okolnostmi vzniku žďárského muzea. Paní doktorka se sestřičkou v dětské ordinaci z 50. let 20. století vyšetřily zájemcům zrak, ukázaly funkci roztodivných nástrojů a pomůcek a přidaly zajímavé historky z tehdejší praxe. V mezipatře si pak zájemci vyslechli nad modelem Žďáru, zobrazujícím stav zástavby v roce 1850, kde stával pivovar a kolik bylo ve městě hospod a vináren, kde se nedávno nalezla středověká studna či jaké nápisy se objevovaly na poutačích před obchody místních obchodníků a co jim tam rozverní Žďáráci občas připisovali (Kup mi nanuka, mamičko! – Polib si p…l, Lázničko! Dnes čerstvé zelí! – Další rána imperialistům!). V patře pak na návštěvníky čekal zootechnik plemenářského podniku (tzv. okresní bejk), který předvedl nejen pomůcky k inseminaci chovného dobytka, ale také svou kancelář z přelomu 70. a 80. let 20. století, ve které samozřejmě nechyběl portrét tehdejšího prezidenta Gustáva Husáka, psací stroj a další rozličné kancelářské pomůcky, kronika organizace, popelník s posledním nedopalkem, fotografie prasat či krav a také dobových celebrit, jako byli Antonín Panenka, Niki Lauda, Václav Chaloupka nebo Iveta Bartošová.

Další cesta za výjevy z historie města zavedla návštěvníky do nedalekého Moučkova domu. Zde si v první místnosti vyslechli stručné shrnutí dějin města Žďáru, okořeněné například o informaci, že František kardinál z Ditrichštejna, který Žďár v roce 1607 povýšil na město, byl velmi pohledný a charismatický muž, který se líbil ženám, nebo že nejchudší lidé prodávali své vlasy Vavřínu Krčilovi a jeho firma z nich vyráběla oblíbené vlasové síťky. Zájemci si také mohli vyzkoušet mletí obilí na ručním mlýnku. V prvorepublikovém krámě se jeho rozšafný a výřečný majitel skoro nezastavil, když ukazoval, co všechno prodává a jak se zboží váží, účtuje nebo balí. Někteří tak poprvé viděli cukrkandl, mýdlo na zuby, zmrzliník, decimální váhu nebo skleněnou mucholapku. V měšťanském salónu si rázná služebná postěžovala na nepořádnost panstva a udiveným návštěvníkům předvedla některé součásti jejich garderoby včetně nočních košil a podvazků a ještě přidala své zážitky s přenosnou toaletou. Poté ke klavíru hudebního skladatele Františka Drdly zasedl některý z žáků žďárské ZUŠ a Moučkovým domem se rozezněly tóny Drdlových skladeb. Na malé i velké ještě čekala interaktivní místnost s kostýmy mnicha, kardinála, rytíře, elegantní dámy nebo renesančního velmože a také dotykové obrazovky s fotografiemi starého Žďáru i Žďáráků.

Když se po půlnoci brány muzea uzavřely, bylo nejen všechno snědeno, ale hlavně muzejníci napočítali téměř 700 spokojených návštěvníků.

Regionální muzeum mnohokrát děkuje všem návštěvníkům i dobrovolníkům, kteří návštěvníky v kostýmech i bez nich provázeli, pekli a starali se o pohoštění, šili kostýmy, nebo se na muzejní noci jinak podíleli.
Byli to: MUDr. Marie Košťálová, Mgr. Hana Kršková, Jana Lhotská, Jarmila Krejčová, Simona Dajčová, Zdeněk Opat, Zuzana a Ludmila Pytlíkovy, manželé Wasserbauerovi, Miroslava Palečková, Mgr. Dana Foralová, PaedDr. Jiří Libra a žáci ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře n. S., Mgr. František Sládek a Antonín Zeman.
Za muzeum návštěvníky provázeli: Mgr. Miloslav Lopaur, Mgr. Stanislav Mikule, Mgr. et Mgr. Bc Lenka Benešová, Kamila Dvořáková, Marie Šikulová a Zdeněk Málek.

Návštěvníci se scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Žena rychtáře Hanouška, který v 15. století sídlil na Tvrzi (Mgr. Hana Kršková). Foto: Kamila Dvořáková
Poslední přípravy obyvatelky chudobince (Jarmila Krejčová). Foto: Antonín Zeman
Poslední přípravy (Mgr. Miloslav Lopaur). Foto: Kamila Dvořáková
Pan úředník a jeho služebná (Mgr. Stanislav Mikule a Jana Lhotská). Foto: Kamila Dvořáková
Paní doktorka (MUDr. Marie Košťálová) a její sestřička (Mgr. et Mgr. Bc Lenka Benešová). Foto: Kamila Dvořáková
Pan inseminátor (vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek). Foto: Kamila Dvořáková
Muzejní noc začíná. Foto: Antonín Zeman
Připravení účinkující. Foto: Kamila Dvořáková
Podívat se přišeli i místostarostové města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta a Bc. Ladislav Bárta. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci v kostýmech. Foto: Antonín Zeman
Vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek v kostýmu inseminátora (v 70. a 80. letech 20. stol. sídlil na Tvrzi plemenářský podnik) zahajuje muzejní noc. Foto: Antonín Zeman
Vlídné potřesení rukou (v navlhčené gumové rukavici) několika návštěvníkům. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. Miloslav Lopaur krátce promlouvá o historii žďárské Tvrze. Foto: Kamila Dvořáková
Mgr. Stanislav Mikule předčítá modlitbu ke sv. Floriánovi, zaslanou Mgr. Františkem Sládkem, starostou SDH Žďár nad Sázavou 2 - Zámek. Foto: Antonín Zeman
Symbolické skropení zvonů před Tvrzí, které má ochránit budovu muzea před požárem, jako byl ten v roce 1945. Foto: Kamila Dvořáková
Pro jistotu byly skropeny oba zvony. Foto: Antonín Zeman
Slovo si vzali i místostarostové města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta a Bc. Ladislav Bárta. Foto: Antonín Zeman a Kamila Dvořáková
Pan místostarosta se zdraví s MUDr. Marií Košťálovou. Foto: Kamila Dvořáková
Rázná žena rychtáře Hanouška žádá ukončení řečí. Foto: Antonín Zeman
Jsem žena nevzdělaná, ale vidím, že je na čase pozvat hosty dále! Foto: Antonín Zeman
Veselí účinkující. Foto: Kamila Dvořáková
Připravené pohoštění. Foto: Kamila Dvořáková
Kdo se napoprvé nevešel do místností, krátil si čas u dobového pohoštění. Foto: Antonín Zeman
Na jahelné kaši a mrkvancích s meltou si návštěvníci skutečně pochutnali. Foto: Kamila Dvořáková
Mrkvové buchty k nakousnutí. Foto: Kamila Dvořáková
Vzhůru do 15. století. Foto: Antonín Zeman
Žena rychtáře Hanouška seznamuje návštěvníky se životem na Tvrzi v 15. století. Foto: Kamila Dvořáková
Víte, co jsme jedli, pili, jak jsme se bavili, nebo co jsme si na sebe oblékali? Foto: Kamila Dvořáková
U prevétu. Foto: Kamila Dvořáková
Ve středověku se líbilo i panu 1. místostarostovi Mgr. Jaromíru Brychtovi. Foto: Kamila Dvořáková
Středověk byl drsná doba. Foto: Kamila Dvořáková
Pan úředník v magacínu (skladu) na počátku 19. stol. Foto: Antonín Zeman
Ukázka dobového písma. Foto: Kamila Dvořáková
Pan úředník se směje, ale zároveň nesmlouvavě žádá po návštěvnících uhrazení všech pohledávek. Foto: Kamila Dvořáková
Pan úředník u tkalcovského stavu vysvětluje, jak vznikl slovní obrat JE TO NA JEDNO BRDO. Foto: Kamila Dvořáková
Pan úředník je hrd na své společenské postavení. Foto: Kamila Dvořáková
V chudobinci (1923 - 1945). Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka šití na stroji značky Singer. Foto: Kamila Dvořáková
Síťkování - obvyklá činnost chudých ve Žďáře. Foto: Kamila Dvořáková
Paní z chudobince provází návštěvníky bytem lesníka Františka Kotrby, který se nacházel nad chudobincem. Foto: Kamila Dvořáková
Seznámení s historií žďárského muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Ani v chudobinci nebylo jen smutno. Foto: Kamila Dvořáková
Ordinace dětského lékaře v 50. letech 20. století. Foto: Kamila Dvořáková
Sestřička. Foto: Kamila Dvořáková
Paní doktorka vypráví zajímavosti ze své praxe. Foto: Kamila Dvořáková
Vyšetření zraku. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se dozvídají, k čemu sloužily některé zdravotnické nástroje. Foto: Kamila Dvořáková
Paní doktorka ukazuje stejnokroj sestřičky. Foto: Kamila Dvořáková.
Dětskou lékařku si s chutí zahrála skutečná pediatrička MUDr. Marie Košťálová. Foto: Kamila Dvořáková
Děti si v mezipatře prohlížejí model zástavby centra města Žďáru v roce 1850. Foto: Antonín Zeman
Kamila Dvořáková řeční nad modelem města Žďáru. Foto: Antonín Zeman
Pan zootechnik zve návštěvníky do kanceláře plemenářského podniku (70. a 80. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Pan zootechnik (Zdeněk Opat) ve své kanceláři a s potřebami inseminátora. Foto: Kamila Dvořáková
Přišli malí i velcí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci hodují a někteří se začínají dožadovat receptů. Foto: Kamila Dvořáková
Další cesta historií zavedla návštěvníky do nedalekého Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
V první místnosti Moučkova domu se návštěvníci seznámili s nejdůležitějšími mezníky v dějinách Žďáru a také si vyslechli mnoho běžně nezveřejňovaných zajímavostí. Foto: Antonín Zeman
Průvodkyně Simona Dajčová se činí. Foto: Antonín Zeman
Zájem návštěvníků nepolevuje ani po setmění. Foto: Kamila Dvořáková
Baví se malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková a Antonín Zeman
Prvorepublikový obchod a jeho hrdý majitel. Foto: Antonín Zeman
O zákazníky není nouze. Foto: Antonín Zeman
Vážení zboží. Foto: Antonín Zeman
Ukáuka dobových cukrovinek. Foto: Kamila Dvořáková
Poznávání různých druhů koření podle vůně. Foto: Antonín Zeman
Výřečný majitel koloniálu. Foto: Kamila Dvořáková
Rázná služebná v měšťanském salónu (kolem roku 1900). Foto: Kamila Dvořáková
Služebná si hledá pomocníky. Foto: Kamila Dvořáková
Seznámení se zajímavostmi měšťanské domácnosti z pohledu prosté služebné. Foto: Antonín Zeman
Návštěvníci naslouchají. Foto: Antonín Zeman
Poznáte, která noční košile je pánská? Foto: Antonín Zeman
Co všechno skrývají skříně panstva. Foto: Antonín Zeman
Elagantní dámské spodní prádlo. Foto: Antonín Zeman
Obsluha přenosné toalety. Foto: Kamila Dvořáková
A někdy je to i plné!!! Foto: Kamila Dvořáková
Žák ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře n. S. hraje na klavír Františka Drdly skladbu od Františka Drdly. Foto: Kamila Dvořáková
Mladý pianista děkuje obecenstvu za potlesk. Foto: Kamila Dvořáková
Studentka ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře n. S. se chystá zahrát některou ze skladeb Františka Drdly. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost s dotykovými obrazovkami, panelem slavných Žďáráků a historickými kostýmy, které si zájemci mohli vyzkoušet. Foto: Antonín Zeman
Paní průvodkyně Marie Šikulová pomáhá návštěvníkům do kostýmů. Foto: Antonín Zeman
Hrdí válečníci. Foto: Antonín Zeman
Do boje! (Meč si vyzkoušel i druhý místostarosta města Žďáru Bc. Ladislav Bárta). Foto: Kamila Dvořáková
Elegantní dáma s proutěným kočárkem. Foto: Antonín Zeman
Dáma a rytíř. Foto: Antonín Zeman
Půlnoc - muzejní noc končí. Foto: Antonín Zeman
Účinkující děkují všem návštěvníkům za přízeň. Foto: Antonín Zeman
Fotografové akce - Kamila Dvořáková a Antonín Zeman. Foto: Kamila Dvořáková a Antonín Zeman
Plakát (Kamila Dvořáková)