Naučné procházky centrem Žďáru pro MŠ (červen 2016)

22.7.2016

Zajímavosti z historie Žďáru pro předškolní děti

V červnu 2016 se děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou (třídy Ježeček, Myška a Medvídek) v doprovodu pracovnice Regionálního muzea Kamily Dvořákové prošly po žďárském náměstí a jeho bezprostředním okolí.

Ve věku přizpůsobeném výkladu doplněném rekvizitami, kresbami i fotografiemi se malí historikové dozvěděli mnoho zajímavostí o žďárském divadle, o trojičním (nikoli morovém) sloupu, o nedávno objevené studni a hotelu Veliš, o radnici s erbem a šatlavou ve které byla vězněna čarodějnice Marta Nejezchlebka a samozřejmě také o tom, kdo na náměstí před staletími bydlel, čím se živil a jaké události se tu odehrály. Děti velmi zaujalo, že se za Sokolovnou kdysi hrával hokej, že do města vedly tři brány, že na věži kostela bydlíval věžný i s rodinou a kozou, že slavná ryba uprostřed náměstí (na které seděl snad každý Žďárák) je ve skutečnosti heraldický delfín, nebo že se na náměstí kdysi prodával dobytek a dokonce tudy prošli sloni. Největší úspěch ovšem slavil Kozí rynek (dnes Havlíčkovo náměstí), Krakonoš na bývalé 1. ZŠ, ze kterého se vyklubal učitel národů J. A. Komenský a samozřejmě ulička s nejsprostším názvem ve městě, lidově zvaná „Posr..á ulička" (soutka).
Asi hodinová procházka byla zakončena prohlídkou měšťanského salónu v Moučkově domě, kde se malí badatelé seznámili se životem bez televize, mobilu a tekoucí vody, ale zato s nádherným piánem, zdobenými kamny, elegantní módou ze starých obrazů a také s přenosným záchodem. Na závěr, po zodpovězení několika kontrolních otázek, všichni obdrželi osvědčení o pilnosti a dobrých mravech a něco malého na zub.
Děti byly opravdu šikovné, pozorné a zvídavé a dokonce v následujících dnech ve školce namalovaly, co na procházce viděly. Výkres pak předaly své průvodkyni Kamile Dvořákové, kterou opravdu moc potěšily.

Komentované procházky historií se opravdu vydařily a po domluvě s kteroukoli MŠ či ZŠ je Regionální muzeum připraveno si podobnou akci zopakovat!

Děti z MŠ Srdíčko na počátku procházky. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.
Vyprávění je doplňováno i fotografiemi a obrázky. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Děti, líbí se vám staré divadlo? Foto: archiv RM
Nahlédnutí do studny. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
U trojičního sloupu. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Obrázek autora trojičního sloupu Jakuba Staenhübla (Kamila Dvořáková)
U hotelu Veliš. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Staré náměstí - poznáte, co se změnilo? (archiv RM)
Sloni na náměstí. Foto: archiv RM
Tady pan František kardinál z Ditrichštejna Žďár povýšil na město! Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Pan kardinál, pan radní s chotí a průvodkyně Kamila Dvořáková. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Elegantní dáma. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Pan radní. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Uvnitř radnice. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
U bývalé šatlavy - donedávna Radniční restaurace. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Na Havlíčkově náměstí - kdysi Kozím rynku. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Pod věží kostela sv. Prokopa. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
V měšťanském salónu Moučkova domu. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Paní průvodkyně vypráví o životě před sto lety. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
A takhle by vypadali vaši rodiče! Foto: archiv RM
Děti před sto lety. Foto: archiv RM
Děvčata u příborníku. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Ukázka přenosného záchoda děti pobavila. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Průvodkyně děti chválí. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S
Odměna pro malé historiky (archiv RM)
Výkres se zajímavostmi z procházky (děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.)
Trojiční sloup se sochami (děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.)
Kostel sv. Prokopa (děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.)
U studny (děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.)
Na uličce s nejsprostším lidovým názvem ve Žďáře si děti daly obzvláště záležet (děti z MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.)