Pojďte s námi do lesa (20. 9. - 20. 11. 2016)

2.9.2016

Ze života žďárských lesů

Víte, jaké druhy stromů, zvěře, ptactva a hmyzu můžete ve zdejších lesích nejčastěji potkat a které z nich nemají myslivci rádi a proč? Poznáte stopy kuny, jelena nebo zajíce? Tušíte, kdy byl zastřelen poslední vlk na Vysočině a jaké je myslivecké desatero? Výstava je určena všem zájemcům o naši přírodu!

První místnost - typická zvířata žďárských lesů. Foto: Kamila Dvořáková
Diorama se zvířaty. Foto: Kamila Dvořáková
Kuny a tchoř. Foto: Kamila Dvořáková
Sele Prasete divokého. Foto: Kamila Dvořáková
Ořešník kropenatý. Foto: Kamila Dvořáková
Veverka obecná. Foto: Pixabay/Public Domain
Zajíc polní. Foto: Pixabay/Public Domain
Paroří Jelena středoevropského. Foto: Kamila Dvořáková
Lovecká trofej - jelen. Foto: Kamila Dvořáková
Informační panel - srnec a muflon. Foto: Kamila Dvořáková
Hnízdo krahujce a obydlí mravenců Formica Camponotus. Foto: Kamila Dvořáková
Bažant a koroptve. Foto: Kamila Dvořáková
Kuna skalní. Foto: Kamila Dvořáková
Kachna březňačka. Foto: Kamila Dvořáková
Jestřáb lesní a Káně lesní. Foto: Kamila Dvořáková
Informace o sovách. Foto: Kamila Dvořáková
Výr velký. Foto: Kamila Dvořáková a Pixabay/Public Domain
Krkavcovití. Foto: Kamila Dvořáková
Strakapoud. Foto: Pixabay/Public Domain
Mravenci. Foto: Kamila Dvořáková
Sršni. Foto: Kamila Dvořáková
Klíště obecné. Foto: Pixabay/Public Domain
Pavouk Křižák obecný. Foto: Pixabay/Public Domain
Užovka obojková. Foto: Pixabay/Public Domain
Invazní a na Žďársku vyhubené druhy. Foto: Kamila Dvořáková
Odlitek medvědí stopy - v 90. letech 20. stol. prošel Žďárskem. Foto: Kamila Dvořáková
Druhá místnost - myslivost. Foto: Kamila Dvořáková
Informace o české myslivosti. Foto: Kamila Dvořáková
Prapor žďárských myslivců. Foto: Kamila Dvořáková
Parádní oděv myslivce. Foto: Kamila Dvořáková
Historie lovu. Foto: Kamila Dvořáková
Oděv rytíře Řádu sv. Huberta. Foto: Kamila Dvořáková
Trofej - muflon. Foto: Kamila Dvořáková
Kůže Prasete divokého a jelení paroží. Foto: Kamila Dvořáková
Historické zbraně a trofeje. Foto: Kamila Dvořáková
Lovecké tesáky a nože. Foto: Kamila Dvořáková
Vábničky a povelka pro psa. Foto: Kamila Dvořáková
Plemena loveckých psů. Foto: Kamila Dvořáková
Posed, kazatelna a krmelce. Foto: Kamila Dvořáková
Zimní přikrmování zvěře. Foto: Kamila Dvořáková
Nakrm mě! Foto: Kamila Dvořáková
Jan Theodorich Doležel - průkopník čeké lesnické vědy. Foto: Archiv RM
Doležalův časopis Háj - první lesnický časopis v českých zemích. Foto: Kamila Dvořáková
Třetí místnost - lesní rostlinstvo. Foto: Kamila Dvořáková
Teorie o stromech v praxi. Foto: Kamila Dvořáková
Listnatý les. Foto: Zdeněk Málek
Jehličnatý les. Foto: Kamila Dvořáková
Druhy stromů. Foto: Kamila Dvořáková
Letokruhy. Foto: Kamila Dvořáková
Plody stromů. Foto: Kamila Dvořáková
Borovicová šiška. Foto: Pixabay/Public Domain
Práce kůrovce. Foto: Kamila Dvořáková
Přiřaď k listům název stromu. Foto: Kamila Dvořáková
Úkol pro malé i velké. Foto: Kamila Dvořáková
Mechorosty a horniny. Foto: Kamila Dvořáková
Ostružiník maliník. Foto: Kamila Dvořáková
Houby. Foto: Kamila Dvořáková
Jedlé houby. Foto: Kamila Dvořáková
Hřib dubový. Foto: Kamila Dvořáková
Pýchavka obecná. Foto: Kamila Dvořáková
Troudnatec kopytovitý. Foto: Kamila Dvořáková
Nejtypičtější houby Žďárska. Foto: Kamila Dvořáková
Hřib hnědý. Foto: Pixabay/Public Domain
Prosba lesa. Foto: Kamila Dvořáková
MŠ na výstavě. Foto: Kateřina Omesová
Děti a jelení paroží. Foto: Kateřina Omesová
Hladíme daňka. Foto: Kateřina Omesová
Poznáváme stromy. Foto: Kateřina Omesová
Výstava nás baví. Foto: Kateřina Omesová
Plakát (Kamila Dvořáková)