Přednáška - Jihlavský 81. pěší pluk v bitvě u Zborova (1. 3. 2018)

3.3.2018

Přednáška Radima Kapavíka ze sdružení Signum belli 1914

Dne 1. března 2018 se v přednáškovém sále Moučkova domu uskutečnila přednáška Radima Kapavíka, zabývající se osudy Jihlavského 81. pěšího pluku a jeho účastí v bitvě u Zborova. Do tohoto pluku rukovala značná část mužů z moravské části Vysočiny (někdejší okresy Žďár nad Sázavou, Jihlava a Třebíč) a proto se přednáška setkala se značným ohlasem. Lidé všech generací, často pátrající po osudech svých předků, se dozvěděli mnoho konkrétních informací o tehdejším vojenském životě: kdy a kam které ročníky rukovaly, jak vypadal běžný život na frontě, průběh bitvy u Zborova a pohyb fronty v tomto období, porovnání terénu tehdy a nyní, počty raněných, padlých a nezvěstných, osudy zajatců a mnoho dalšího. Vše bylo doprovázeno názornými obrazovými materiály, včetně map, nebo historických a současných fotografií. Po přednášce pan Kapavík trpělivě odpovídal na osobní dotazy posluchačů a také poradil, jak postupovat při pátrání po svých předcích, kteří ve Velké válce bojovali. Nakonec následovala spontánní diskuse všech zúčastněných, kterých se dohromady sešlo téměř 60.
Spolek Signum belli 1914, jehož je Radim Kapavík předsedou, si klade za cíl mapovat osudy českých vojáků za Velké války a zároveň přispívat k udržování památek na toto období. A k tomuto cíli přednáška v Regionálním muzea města Žďáru nad Sázavou vrchovatou měrou také přispěla.

Posluchači se scházejí. Foto: Jarmila Krejčová
Přednáškový sál je zaplněn do posledního místečka. Foto: Jarmila Krejčová
Přednášející Radim Kapavík ze sdružení Signum belli 1914. Foto: Jarmila Krejčová
Přednáška je poutavá. Foto: Jarmila Krejčová
Zaujatí posluchači. Foto: Jarmila Krejčová
O osudy vojáků 81. pěšího pluku se zajímají všechny generace. Foto: Jarmila Krejčová
Podrobné informace o bitvě u Zborova. Foto: Jarmila Krejčová
Přednáška je opravdu zajímavá. Foto: Jarmila Krejčová
Informace o rozmístění bojových jednotek v bitvě u Zborova. Foto: Jarmila Krejčová
Posluchači si dělají poznámky. Foto: Jarmila Krejčová
Zajímavá a informacemi nabitá přednáška končí. Foto: Jarmila Krejčová
Zodpovídání dotazů. Foto: Jarmila Krejčová
Jeden z mnoha dotazů. Foto: Jarmila Krejčová
Zasloužený potlesk. Foto: Jarmila Krejčová
Na dotazy odpovídal i historik Regionálního muzea Miloslav Lopaur. Foto: Jarmila Krejčová
Volná diskuse. Foto: Jarmila Krejčová
Pan Kapavík ochotně odpovídá na osobní dotazy. Foto: Jarmila Krejčová
Posluchači diskutují a diskutují. Foto: Jarmila Krejčová
Diskuse nad dokumenty nebere konce. Foto: Jarmila Krejčová
Plakát (Kamila Dvořáková)