Příběh Moučkova domu

4.7.2017

Stálá expozice města Žďáru v Moučkově domě vítá návštěvníky už 4 roky!

Dne 22. srpna 2017 uběhnou přesně čtyři roky od okamžiku, kdy byla slavnostně veřejnosti zpřístupněna nová stálá expozice města Žďáru nad Sázavou v Moučkově domě. Původně velmi zchátralá budova byla opravena převážně ze Strukturálních fondů EU a stala se součástí Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Od té doby tzv. „Moučkovnu“ navštívily tisíce spokojených návštěvníků, ať už při klasické prohlídce, při přednáškách pro školní mládež i dospělé, nebo při muzejních nocích a podobných akcích.

Komentovaná prohlídka, která provází návštěvníky historií města Žďáru od prvopočátků osídlení až po rozvoj v 19. a 20. století, začíná v každou celou hodinu (kromě pondělí a 12:00) a trvá přibližně 45 minut. Součástí prohlídky je také prvorepublikový krám, měšťanský salón, seznámení se zdejšími cechy a řemesly a nechybí ani databáze fotografií starého Žďáru a jeho obyvatel na dotykových obrazovkách. Prezentovány jsou také některé výrobky, které Žďár proslavily, jako např. síťkované výrobky od Vavřína Krčila, dýmka „žďárka“, nebo formy na cukroví firmy Amylon. Zájemci si také mohou vyzkoušet mletí obilí, nebo se převléci za rytíře, mnicha, kardinála, nebo empírovou dámu. Délku a způsob prohlídky je možno přizpůsobit přání a věku návštěvníků.

Zajímavá je také historie Moučkova domu. Datum ani účel vzniku budovy není znám, ale není vyloučeno, že její součástí byla kostnice, patřící k bývalému přilehlému hřbitovu u kostela sv. Prokopa. Poprvé je dům zmiňován jako škola v roce 1672, přičemž „učírna“ byla v prvním patře. V 18. století se zde nacházely učírny dvě a škola se mohla pochlubit velmi kvalitní výukou. Po jejím zrušení v roce 1820 byla budova přestavěna na barvírnu rodiny Hronkových a na počátku 20. století se stává majetkem rodiny Moučkových (odtud vžitý název Moučkovna). Ti zde provozovali zámečnickou dílnu a v patře dámské krejčovství. Kvůli plánované výstavbě budovu v roce 1972 vykoupil stát, ale protože k výstavbě nedošlo, vystřídalo se zde několik organizací, včetně Svazarmu, nebo Hifi klubu. Nakonec se Moučkovna proměnila v chátrající ruinu.
Tu v roce 2009 převzalo bezúplatně od státu město Žďár a po důkladné rekonstrukci se stala novou bodovou Regionálního muzea, které tak získalo nové výstavní prostory, přednáškový sál i depozitář. Místnosti však byly prázdné a bylo na pracovnících Regionálního muzea, jak a čím je zaplní. A tak se plánovalo a diskutovalo, odvlhčovalo a malovalo, měřilo a vyráběl instalační materiál, vybíraly se a restaurovaly exponáty, stěhovalo se a aranžovalo, a nakonec se vymýšlela všelijaká doplnění a interaktivní prvky, aby se všem kategoriím návštěvníků v nové expozici líbilo. Jestli se to podařilo, můžete celoročně posoudit i vy. Srdečně zveme!

Město Žďár a Moučkův dům kolem roku 1850 (archiv RM)
Město Žďár a Moučkův dům - 20. léta 20. století. Foto: archiv RM
Moučkova zámečnická dílna - 1. republika. Foto: archiv RM
Dámské krejčovství Grety Moučkové - 1. republika. Foto: archiv RM
Rodina Moučkových - 1. republika. Foto: archiv RM
Moučkův dům jako ruina v roce 2011. Foto: Kamila Dvořáková
Interiér Moučkova domu v roce 2011. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovníci muzea prohlíží stav plánované nové budovy Regionálního muzea města Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Díra ve stropě. Foto: Kamila Dvořáková
Rekonstrukce Moučkova domu začíná - prosinec 2011. Foto: Kamila Dvořáková
Archeologický výzkum a odvlhčovací práce - duben 2012. Foto: Kamila Dvořáková
Kosterní pozůstatky na bývalém hřbitově za zdí Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
Práce na rekonstrukci - květen 2012. Foto: Kamila Dvořáková
V plné práci. Foto: Kamila Dvořáková
Na půdě. Foto: Kamila Dvořáková
Nová střecha - červen 2012. Foto: Kamila Dvořáková
Zrekonstruovaný Moučkův dům - květen 2013. Foto: Kamila Dvořáková
Opravený Moučkův dům a brána do dvora. Foto: Kamila Dvořáková
Velká vlhkost odkládá stěhování exponátů do interiéru Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
Odvlhčování interiéru - květen 2013. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava exponátů k vystavení. Foto: Kamila Dvořáková
Prázdná první místnost má v budoucnu informovat o historii Žďáru, zdejších řemeslech a slavných výrobcích. Foto: Kamila Dvořáková
Stěhování prvních exponátů do první místnosti - srpen 2013. Foto: Kamila Dvořáková
Aranžování první místnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Hotová první místnost - historie Žďáru od prvopočátků osídlení po rozvoj v 19. a 20. století. Foto: Kamila Dvořáková
První místnost čeká na první návštěvníky. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do vitríny. Foto: Kamila Dvořáková
Síťkované zboží a mlýnek na obilí k vyzkoušení. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava druhé místnosti - prvorepublikového obchodu. Foto: Kamila Dvořáková
Zboží do obchodu zapůjčilo také Múzeum obchodu Bratislava. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovní nepořádek. Foto: Kamila Dvořáková
Kompletní prvorepublikový krám. Foto: Kamila Dvořáková
Detail zboží. Foto: Kamila Dvořáková
Místní řemesla. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost třetí - budoucí měšťanský salón. Foto: Kamila Dvořáková
Vymalovaný měšťanský salón. Foto: Kamila Dvořáková
Nábytek do salónu. Foto: Kamila Dvořáková
Stěhování piána hudebního skladatele Františka Drdly do salónu v Moučkově domě. Foto: Kamila Dvořáková
Stěhování příborníku oknem do salónu za pomoci těžké techniky. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovní nepořádek a příborník na svém místě. Foto: Kamila Dvořáková
Dokončený parádní měšťanský salón z doby kolem roku 1900. Foto: Kamila Dvořáková
Nazdobený příborník. Foto: Kamila Dvořáková
Secesní čajová souprava. Foto: Kamila Dvořáková
Prázdná čtvrtá místnost. Foto: Kamila Dvořáková
Práce na interaktivní čtvrté místnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Dokončená čtvrtá místnost s dotykovými obrazovkami. Foto: Zdeněk Málek
Kostýmy k vyzkoušení. Foto: Kamila Dvořáková
Kostýmy baví malé i velké. Foto: Kamila Dvořáková
Čtvrtá místnost v roce 2017 - rozšířená o připomínku zrušeného Muzea knihy. Foto: Kamila Dvořáková
Původní podlaha v prvním patře. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava přednáškového sálu ve druhém patře. Foto: Kamila Dvořáková
Dokončený přednáškový sál vyzdobený částí entomologické sbírky Regionálního muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Nový depozitář čeká na první sbírkové předměty. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní otevření nové stálé expozice města Žďáru nad Sázavou v Moučkově domě - 22. 8. 2013. Foto: Kamila Dvořáková
Nedočkaví první návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
První návštěvníci v Moučkově domě. Foto: Kamila Dvořáková
O otevření Moučkova domu informuje také Televize Vysočina. Foto: Kamila Dvořáková
Jedna z prvních přednášek v novém přednáškovém sále. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát jedné z přednášek pro veřejnost (Kamila Dvořáková)
Akce pro veřejnost - muzejní noc v roce 2014. Foto: Antonín Zeman
Muzejní noc 2014 - žák ZUŠ Františka Drdly, hraje na piáno Františka Drdly skladbu od Františka Drdly v salóně Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
Rozverná služebná ukazuje návštěvníkům muzejní noci 2014 spodky. Foto: Kamila Dvořáková
Noc s Andersenem - akce pro děti ve spolupráci s knihovnou Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou. Foto: Kamila Dvořáková
Noc s Andersenem - děti zkoumají přenosnou toaletu v salóně Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
Noc s Andersenem - renesanční velmož. Foto: Jiří Marek (Žďárský deník)
Mateřská škola na prohlídce Moučkova domu. Foto: archiv MŠ Srdíčko ve Žďáře n. S.
Vánočně vyzdobený Moučkův dům - oblíbená zastávka na procházkách o vánočních svátcích. Foto: Kamila Dvořáková
Prvorepublikový krám s vánočním zbožím. Foto: Kamila Dvořáková
Moučkův dům už čtyři roky vítá návštěvníky. Foto: Zdeněk Málek
Plakát (Kamila Dvořáková)