ŘÍMSKÉ LEGIE (3. 6. - 28. 6 2013)

24.5.2013

Armáda starověkého Říma od římské republiky po období vlády Marka Aurelia.

Ukazuje výzbroj, výstroj, způsob boje i každodenní život legionáře v dobách války i míru. Návštěvníci se například dozvědí, co je to scutum, gladius nebo pilum, k čemu se používaly katapulty, jak vypadal tábor římské legie, jak dlouho a za kolik legionáři sloužili, jak probíhala přeprava vojska, co legionáři jedli a pili, čím se bavili. Zájemci si budou moci některé součásti výzbroje či výstroje také vyzkoušet.

Plakát (Kamila Dvořáková)
Místnost s výzbrojí a výstrojí římských legionářů. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář z období konce římské republiky. Foto: Kamila Dvořáková
Detail - kroužková zbroj lorica hamata. Foto: Kamila Dvořáková
Galský válečník. Foto: Kamila Dvořáková
Tribun. Foto: Kamila Dvořáková
Detail přilby tribuna. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář z počátku principátu (1. stol. n. l.). Foto: Kamila Dvořáková
Přilba galského imperiálního typu H.Foto: Kamila Dvořáková
Meč - gladius. Foto: Kamila Dvořáková
Dýka - pugio. Foto: Kamila Dvořáková
Štít - scutum. Foto: Kamila Dvořáková
Sandály - caligae. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář z období markomanských válek (2 stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Stan pro osm legionářů (contubernium). Foto: Kamila Dvořáková
Sarcina - zavazadlo legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Osobní věci legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Spongium - mořská houba (použítí obdobné jako dnešní toaletní papír). Foto: Kamila Dvořáková
Olejové lampičky. Foto: Kamila Dvořáková
Nářadí používané k výkopovým pracem při stavbě přechodného tábora. Foto: Kamila Dvořáková
Mlýnek na obilí. Foto: Kamila Dvořáková
Tesera - destička pro dočasné záznamy, které se ryly do vosku. Foto: Kamila Dvořáková
Katapulta - metací stroj. Foto: Kamila Dvořáková
Detail hlavy katapulty. Foto: Kamila Dvořáková
Konec výstavy- legionář Petr Škorpík rozebírá katapultu. Foto: Kamila Dvořáková
Ani pracovníci muzea neodolali a někteří si vyzkoušeli výzbroj na vlastní kůži. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář. Foto: Kamila Dvořáková
Už víte, k čemu sloužilo spongium? Foto: Kamila Dvořáková
Legionář. Foto: Kamila Dvořáková