Slavnosti jeřabin - "Miminka do dlaně" (28. 8. - 20. 9. 2009)

12.9.2009

Putovní výstavou "Miminka do dlaně" se nezisková organizace Nedoklubko snaží upozornit na problematiku předčasně narozených miminek. Fotografie Jindřicha Štreita a Zdeňka Málka zaznamenávají miminka a jejich příběhy. Druhou částí projektu je soutěž pro designéry. Produkty pro předčasně narozená miminka mají totiž své specifické nároky.

Výstava je zároveň doplněna malou prezentací na téma dětí v minulosti pod názvem "Děti a čas".

Miminka do dlaně. Foto: Kamila Dvořáková
Miminka do dlaně. Foto: Kamila Dvořáková
Miminka do dlaně. Foto: Kamila Dvořáková
Příběhy nedonošených dětí. Foto: Kamila Dvořáková
Děti a čas. Foto: Kamila Dvořáková
Povijany. Foto: Kamila Dvořáková
Karkulka - stříbrem vyšívaný křestní čepeček. Foto: Kamila Dvořáková
Kočárek z dob monarchie. Foto: Kamila Dvořáková
Vernisáž. Foto: Zdeněk Málek
Vernisáž. Foto: Archiv RM
Vernisáž. Foto: Zdeněk Málek