SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ MOUČKOVA DOMU (22. 8. 2013)

10.8.2013

Ve čtvrtek 22. srpna 2013 byl slavnostně otevřen Moučkův dům, nová budova Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou s trvalou expozicí, jejíž běžný provoz pro návštěvníky byl zahájen v úterý 27. 8. 2013.

S úderem sedmnácté hodiny všechny přítomné krátce přivítal ředitel Regionálního muzea Zdeněk Málek. Pásku poté přestřihla senátorka a starostka města Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová, místostarostové Mgr. Jaromír Brychta a Bc. Ladislav Bárta, náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný a Ing. Erika Šteflová, zástupkyně Strukturálních fondů EU – ROP Jihovýchod, z jejichž zdrojů byla většina projektu financována.

Moučkův dům si prohlédlo na 300 návštěvníků. Největší ohlas sklidil prvorepublikový obchod, ve kterém si autor výstavy Mgr. Miloslav Lopaur zahrál na úslužného majitele a také parádní měšťanský salón, kde Mgr. Stanislav Mikule vyprávěl zajímavé historky ze života žďárského měšťanstva. Líbila se také expozice, která návštěvníky provází nejdůležitějšími událostmi z historie města a také je seznamuje s typickými místními výrobky a řemesly. Zvláště ty hravější nadchla místnost s interaktivními prvky. Malí i velcí si zde vyzkoušeli například cisterciácký hábit, železnou zbroj nebo oděv středověkých Žďáráků. Kdo dokázal bez chyby složit žďárský znak, byl odměněn bonbonem. Zájemci o podrobnější informace si mohli rozšířit vědomosti pomocí dotykových obrazovek, které krom množství informací o zdejších významných událostech, osobnostech nebo zajímavých místech ve Žďáře i v okolí nabídly též mnoho současných i dobových fotografií.

Zvídaví návštěvníci mohli nahlédnout i do prostor, kam se během běžných prohlídek nedostanou: do přednáškového sálu, vyzdobeného částí entomologické sbírky Regionálního muzea, depozitářů a kanceláře. Všichni na památku obdrželi pohlednici s motivy nové expozice a s dobovým razítkem. Připraveno bylo také malé občerstvení.

Otevřeno denně (mimo pondělí)
9:00 – 17:00
Prohlídka začíná v každou celou hodinu (mimo 12:00, poslední prohlídka v 16:00)
Začátek prohlídky a pokladna v budově Tvrze (Regionální muzeum)

Větší skupiny a školy prosíme, aby se předem objednávaly na čísle 566 688 116.
 

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou!

Opravený Moučkův dům. Foto: Kamila Dvořáková
Moučkův dům, nová budova Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou. Foto: Kamila Dvořáková
Ředitel Regionálního muzea Zdeněk Málek vítá návštěvníky. Foto: Kamila Dvořáková
Zvědaví návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní přestřižení pásky - od leva 2. místostarosta města Žďáru Bc. Ladislav Bárta, náměstek hejtmana kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný, senátorka a starostka města Žďáru nad Sázavou Ing. Dagmar Zvěřinová, zástupkyně Strukturálních fondů EU - ROP Jihovýchod Ing. Erika Šteflová a 1. místostarosta města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Provoz Moučkova domu je slavnostně zahájen. Foto: Zdeněk Málek
Mezi první návštěvníky patřil i 1. místostarosta města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Prvorepublikový krám a jeho hrdý majitel - autor výstavy Mgr. Miloslav Lopaur. Foto: Kamila Dvořáková
První návštěvníci v krámě. Foto: Kamila Dvořáková.
Poctivý obchodník. Foto: Deník/Libor Plíhal
Zástupce médií zaujaly zásobníky s dobovými bonbony. Foto: Kamila Dvořáková
Reportérka žďárské kabelové televize Kateřina Omesová zpovídá autora výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost, věnovaná nejdůležitějším událostem z historie města, seznamuje návštěvníky také s typickými místními výrobky a řemesly. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvnice u jedné z vitrín. Foto: Kamila Dvořáková
Mnoho zajímavostí se skrývá i v zásuvkách. Foto: Kamila Dvořáková
Parádní měšťanský salón. Foto: Deník/Libor Plíhal
Mgr. Stanislav Mikule v salónu vypráví zajímavé historky ze života žďárského měšťanstva. Foto: Kamila Dvořáková
Na chodbách a schodech bylo pro velký zájem poněkud těsno. Foto: Kamila Dvořáková
Místost s interaktivními prvky - dotykové obrazovky se spoustou informací i fotografií a panel se slavnými Žďáráky. Foto: Kamila Dvořáková
Tvůrce programu dotykových obrazovek Mgr. Michal Šimo. Foto: Kamila Dvořáková
Malí návštěvníci v kostýmech na pozadí starého Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Žďárský bojovník. Foto: Kamila Dvořáková
Vyhráli si malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Zákoutí s posezením a promítanými motivy ze starého Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Skládání znaku města Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Přednáškový sál. Foto: Kamila Dvořáková
V kanceláři měli návštěvníci možnost nahlédnout do mikroskopu a pokochat se detaily hmyzu. Foto: Kamila Dvořáková
Malé občerstvení na přilehlém dvorku. Foto: Kamila Dvořáková
Přípitek. Foto: Kamila Dvořáková
Podívat se přišel i potomek bývalých majitelů domu, pan Moučka (uprostřed). Foto: Kamila Dvořáková
1. místostarosta a jeho oblíbená brána, která u Moučkova domu našla důstojné místo. Foto: Kamila Dvořáková
Otevření Moučkova domu bylo součástí zahájení každoročního kulturního festivalu Slavnosti jeřabin. Foto: Kamila Dvořáková
Konec oslavy - prvorepublikový obchod smíšeným zbožím čeká na další návštěvníky. Foto: Kamila Dvořáková
Obchod s registrační pokladnou. Foto: Kamila Dvořáková
Detail vybavení krámu. Foto: Kamila Dvořáková
Detaily vybavení krámu. Foto: Kamila Dvořáková
Detail vybavení krámu. Foto: Kamila Dvořáková
Část ševcovské dílny. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost, věnovaná nejdůležitějším událostem z dějin města i okolí. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost, věnovaná nejdůležitějším událostem z dějin města i okolí. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do jedné z vitrín. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do jedné z vitrín. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníkům volně přístupné zásuvky, věnované typickým žďárským řemeslům a výrobkům. Foto: Kamila Dvořáková
Školní lavice, vlajka města Žďáru a obrazová prezentace s nejvýznamějšími událostmi v dějinách města. Foto: Kamila Dvořáková
Schodiště. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled z chodby do měšťanského salónu. Foto: Kamila Dvořáková
Měšťanský salón. Foto: Kamila Dvořáková
Příborník z 19. stol. Foto: Kamila Dvořáková
Porcelánová souprava. Foto: Kamila Dvořáková
Litinová kamna. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost s interaktivními prvky.
Podrobné informace o historii, osobnostech i zajímavých místech města Žďáru i okolí poskytnou dotykové obrazovky. Nechybí ani fotografická a obrazová dokumentace. Foto: Kamila Dvořáková
Posezení ve starém Žďáře. Foto: Kamila Dvořáková
Panel osobností, které se zapsaly do dějin Žďáru. (Kamila Dvořáková)
Přednáškový sál, doplněný částí entomologické sbírky Regionálního muzea města Žďáru n. S. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled z okna přednáškového sálu. Foto: Kamila Dvořáková
Depozitář. Foto: Kamila Dvořáková
Kancelář. Foto: Kamila Dvořáková
Moučkův dům u kostela sv. Prokopa. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát (Kamila Dvořáková)