Slavnostní zahájení výstav: VÁLKA 1939-1945 A ŽĎÁRÁCI (25. dubna 2015)

5.5.2015

Oslava konce 2. světové války

Doprovodné akce k oslavám 70. výročí konce 2. světové války probíhaly ve Žďáře nad Sázavou již dopoledne. V 10:30 proběhl v areálu nového hřbitova na Zelené hoře pietní akt požehnání hrobů a uložení ostatků ruských vojáků, kteří zemřeli během posledních dnů války. Aktu se vedle představitelů města v čele se starostou Zdeňkem Navrátilem a zástupců dalších žďárských organizací zúčastnili také zástupci ministerstva obrany a ruského velvyslanectví. Historické souvislosti ve svém projevu přiblížil Pavel Elbl z Regionálního muzea.
Oficiální zahájení oslav pak probíhalo od 13:00 na náměstí Republiky. Návštěvníky krátce pozdravil poslanec Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro obranu Karel Černý, starosta města Zdeněk Navrátil, místostarosta Josef Klement, zástupce Třebíč Nuclear Model Clubu Petr Odehnal a za Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou historik Miloslav Lopaur, který všechny pozval nejen k oslavám na náměstí, ale také k návštěvě připravených výstav. Poté zazněla československá, sovětská a rumunská hymna z doby osvobození a zvláštní tečkou za zahájením byl ve 13:30 přelet dvou letadel JAS 39 Gripen z Letecké základny Čáslav nad žďárským náměstím.

Snad nikdo nevynechal prohlídku historických vozidel značky Tatra, která na náměstí přivezl Veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem. Zajímavostí byl vojenský vůz čínské armády ze 30. let, četnické auto Tatra 57B nebo motorka s motorem typu boxer. Další část náměstí patřila Armádě České republiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout současné nákladní auto Tatra i několik desítek let používaný vůz Tatra V3S, přičemž nejen děti s nadšením usedaly za volant nebo prolézaly nákladní prostor. Dalším návštěvníkům se věnovali příslušníci Armády ČR, kteří zájemce seznámili se současnou výzbrojí a ochotně některé zbraně zapůjčili k vyzkoušení.

Pro veřejnost byly otevřeny všechny tři výstavy, připravené k výročí konce války, kterými návštěvníky provedli sami autoři. Na Tvrzi to byla výstava modelů „Čechoslováci na frontách 2. světové války“ a výstava fotografií „Žďár v květnových dnech roku 1945“. V Městském divadle pak kromě výstavy fotografií a dokumentů „Žďár v době protektorátu 1939-1945“ na návštěvníky čekali členové Aktivních záloh ozbrojených sil České republiky a malí i velcí si mohli na vlastní kůži vyzkoušet jejich výzbroj a výstroj. Celá akce, za stále krásného počasí, skončila v 17:00.

Regionální muzeum děkuje všem, kteří se na uspořádání oslav podíleli a také všem návštěvníkům, kteří se přišli nejenom podívat a pobavit, ale také uctít památku těch, kteří ve Žďáře položili své životy na sklonku 2. světové války. Zvláštní poděkování za pomoc při realizaci oslav patří Milanu Mynářovi a Ondřeji Červenému.

Pořadateli této akce byli: Veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč Nuclear Model Club, Nadace ČEZ, Armáda České republiky, Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky, Město Žďár nad Sázavou a Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou.

Pietní akt požehnání hrobů a uložení ostatků ruských vojáků v areálu nového hřbitova na Zelené hoře. Foto: Zdeněk Málek
Požehnání hrobů ruských vojáků. Foto: Zdeněk Málek
Pietní akt uložení ostatků ruských vojáků  - hovoří Mjr. Alexander Fedyaev zástupce vojenského a leteckého přidělence Ruské Federace v ČR. Foto: Zdeněk Málek
Pietní akt uložení ostatků ruských vojáků - hovoří starosta města Žďáru Zdeněk Navrátil. Foto: Zdeněk Málek
Historické souvislosti ve svém projevu přiblížil Pavel Elbl z Regionálního muzea. Foto: Zdeněk Málek
Zástupci ministerstva obrany, ruského velvyslanectví, představitelé města Žďáru a další hosté. Foto: Zdeněk Málek
Pietní akt požehnání hrobů a uložení ostatků ruských vojáků. Foto: Zdeněk Málek
Pietní akt požehnání hrobů a uložení ostatků ruských vojáků. Foto: Zdeněk Málek
Oslava konce 2. světové války na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Foto: Kamila Dvořáková
Zahájení oslav - hovoří poslanec Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro obranu Karel Černý. Foto: Zdeněk Málek
Oběti posledních dnů 2. světové války připomíná starosta města Žďáru Zdeněk Navrátil. Foto: Zdeněk Málek
Návštěvníky krátce zdraví místostarosta města Žďáru Josef Klement. Foto: Zdeněk Málek
Zástupce Třebíč Nuclear Model Clubu Petr Odehnal zve návštěvníky na výstavu modelů bojové techniky Čechoslováci na frontách 2. světové války. Foto: Zdeněk Málek
Události na konci války ve Žďáře připomíná a na výstavy na Tvrzi i v Městském divadle zve historik Regionálního muzea Miloslav Lopaur. Foto: Zdeněk Málek
Přelet dvou letadel JAS 39 Gripen nad žďárským náměstím. Foto: Zdeněk Málek
Gripeny nad náměstím. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci na náměstí. Foto: Kamila Dvořáková
Členové Třebíč Nuclear Model Clubu - autoři výstavy modelů Čechoslováci na frontách 2. světové války. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovníci regionálního muzea města Žďáru Pavel Elbl a Stanislav Mikule. Foto: Zdeněk Málek
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Část náměstí patřila Armádě České republiky. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka výzbroje Armády ČR. Foto: Zdeněk Málek
Vojáci se věnují návštěvníkům. Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník se samopalem. Foto: Kamila Dvořáková
Výzbroj zaujala i dospělé. Foto: Kamila Dvořáková
Který kluk by odolal - puška odstřelovače. Foto: Kamila Dvořáková
Míření. Foto: Kamila Dvořáková
Baví se i děvčata. Foto: Kamila Dvořáková
Ruský granátomet RPG. Foto: Kamila Dvořáková
Malí návštěvníci a kulomet. Foto: Kamila Dvořáková
Zvědaví kluci. Foto: Kamila Dvořáková
Voják v diskusi s návštěvníky.  Foto: Kamila Dvořáková
Nákladní auto Tatra - zájemci si prohlíží kabinu. Foto: Kamila Dvořáková
Veřejnosti přístupný byl i nákladní prostor. Foto: Kamila Dvořáková
Nadšené děti v nákladním prostoru vozu Tatra. Foto: Kamila Dvořáková
Vojáci dovezli také nákladní vůz Tatra V3S. Foto: Kamila Dvořáková
Foto s návštěvnicemi. Foto: Kamila Dvořáková
Na náměstí zavítala i televize. Foto: Kamila Dvořáková
Historická vozidla na žďárském náměstí si nenechal ujít snad nikdo. Foto: Zdeněk Málek
Historická vozidla přivezl Veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem. Foto: Zdeněk Málek
Naleštění krasavci. Foto: Foto: Kamila Dvořáková
Historické vozidlo značky Tatra (tzv. Hadimrška) v původním stavu. Foto: Kamila Dvořáková
Historické vozidlo Tatra 57 (Hadimrška) cabriolet - standart. Foto: Kamila Dvořáková
Tatra 57a pro čínskou armádu (rok výroby 1938). Foto: Kamila Dvořáková
Historická vozidla zaujala malé i velké. Foto: Zdeněk Málek
Historické vozidlo Tatra 57a STW. Foto: Kamila Dvořáková
Historické vozidlo Tatra 57b (v průběhu 2. světové války byla výroba omezena pouze pro potřeby německé armády). Foto: Kamila Dvořáková
Motorka se sajdkárou a kulometem. Foto: Zdeněk Málek
Návštěvníci se mohli dokonce posadit! Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník a kulomet. Foto: Kamila Dvořáková
Historická motorka. Foto: Kamila Dvořáková
Motorka a její obdivovatelé. Foto: Kamila Dvořáková
Historická vozidla značky Tatra - ozdoba náměstí. Tatra 57b STW v tmavě zelené barvě se vyráběla pro potřeby četnických stanic. Foto: Kamila Dvořáková
Tvrz - výstava fotografií Žďár v květnových dnech roku 1945. Foto: Zdeněk Málek
Model města Žďáru s označenými místy důležitých událostí v květnových dnech 1945. Foto: Zdeněk Málek
Návštěvníky místopisně pojatá výstava opravdu zaujala. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci nad modelem města. Foto: Kamila Dvořáková
Malí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Zaujatý návštěvník. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad exponáty. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci poslouchají zajímavý komentář. Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie často vyvolávají vzpomínky. Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie i příběhy konkrétních obyvatel města z květnových dnů roku 1945 návštěvníky opravdu zaujaly. Foto: Kamila Dvořáková
Tvrz - výstava modelů bojové techniky Čechoslováci na frontách 2. světové války. Foto: Zdeněk Málek
Modely návštěvníky zaujaly. Foto: Kamila Dvořáková
Vitrína věnovaná spojeneckému letectvu. Foto: Kamila Dvořáková
Modely spojeneckých letadel z 2. světové války. Foto: Kamila Dvořáková
Kochají se velcí i malí. Foto: Kamila Dvořáková
Podívat se přišel také poslanec Parlamentu ČR Karel Černý. Foto: Kamila Dvořáková
Na výstavu zavítal i bývalý dlouholetý starosta města Žďáru Jaromír Brychta. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvník nad modelem bombardéru Liberator. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava je doplněna dobovými uniformami. Foto: Kamila Dvořáková
Modely pozemní bojové techniky. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad modely. Foto: Kamila Dvořáková
Malý zvídavý návštěvník Foto: Kamila Dvořáková
Modely tanků a samohybných děl. Foto: Kamila Dvořáková
Městské divadlo - výstava fotografií a dokumentů Žďár v době protektorátu 1939-1945. Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie ukazují život ve Žďáře v době protektorátu. Foto: Kamila Dvořáková
Jeden z panelů výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie známé i neznámé. Foto: Kamila Dvořáková
Vestibul Městského divadla - člen Aktivních záloh ozbrojených sil České republiky. Foto: Kamila Dvořáková
Členové Aktivních záloh ozbrojených sil České republiky seznamují zájemce se svou výzbrojí a výstrojí. Foto: Kamila Dvořáková
A takhle se nasazuje plynová maska. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava k boji. Foto: Kamila Dvořáková
Plynová maska. Foto: Kamila Dvořáková
Do boje! Foto: Kamila Dvořáková
Úprava výstroje návštěvníka. Foto: Kamila Dvořáková
Na své si přišli kluci i tatínci. Foto: Kamila Dvořáková
Možnosti vyzkoušet si výzbroj a výstroj neodolal ani historik Miloslav Lopaur. Foto: Kamila Dvořáková
Detail válečníka. Foto: Kamila Dvořáková
17:00 - akce pomalu končí. Foto: Kamila Dvořáková
Historická vozidla opouštějí žďárské náměstí. Foto: Kamila Dvořáková
Historická vozidla se loučí a akce končí. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát (Kamila Dvořáková)