Svět očima Viléma Frendla (29. 1. - 16. 3. 2008)

11.9.2009

Fotografie Viléma Frendla nás provází již více než 70 let. Zachycují proměny města Žďáru a okolí, místní významné události, přírodní scenérie z Vysočiny a samozřejmě i obyvatele našeho města, ať už jde o ateliérovou tvorbu, nebo o snímky z každodenního života.

Fotoaparát Viléma Frendla. Foto: Kamila Dvořáková
Farská humna. Foto: Vilém Frendl
Svět očima Viléma Frendla. Foto: Vilém Frendl
Demolice Horní ulice. Foto: Vilém Frendl
Náhon k Amylonu. Foto: Vilém Frendl
Květen 1945. Foto: Vilém Frendl
Schody ke Tvrzi. Foto: Vilém Frendl
Portrét dítěte. Foto: Vilém Frendl
Svatebí fotografie. Foto: Vilém Frendl
Detail Dolní ulice. Foto: Kamila Dvořáková
Malý návštěvník. Foto: Kamila Dvořáková
Vilém Frendl osobně. Foto: Archiv RM