Tvář města a její proměny (16. 12. 2005 - 30. 1. 2007)

11.9.2009

 

Proměny města Žďáru od časů Jindřich Řezbáře po současnost

Výstava zachycuje historii našeho města od nejstarších dob až po současnost. Uvidíte nálezy ze Starého města (lokalita "na Klafaru"), ukázky řemesel, historické zbraně, ukázky bydlení (jak si žil chalupník a měšťan), fotografie starého Žďáru, nebo maketu centra města, zachycující jeho podobu na podzim roku 1850. Na výstavě se také podílelo SOU obchodní a cestovního ruchu.

Středověký koník (lokalita Klafar). Foto: Zdeněk Málek
Středověké železářské výrobky. Foto: Kamila Dvořáková
Cechovní prapor. Foto: Zdeněk Málek
Hrnčířský kruh a cechovní prapor. Foto: Kamila Dvořáková
Ševcovské nářadí a náčiní. Foto: Kamila Dvořáková
Model Talského mlýna. Foto: Kamila Dvořáková
Ze života ve městě. Foto: Kamila Dvořáková
Příborník a hodiny z konce 18. století. Foto: Kamila Dvořáková
Podmalby na skle (polovina 19. století). Foto: Kamila Dvořáková
Privilegium - povýšení Žďáru na město roku 1607. Foto: Kamila Dvořáková
Část expozice s maketou města. Foto: Kamila Dvořáková
Maketa zachycují Žďár v roce 1850. Foto: Kamila Dvořáková
Vernisáž. Foto: Stanislav Mikule