TVRZ A ČAS - Velká výstava k 80. výročí založení žďárského muzea (27. 5. - 31. 8. 2014)

31.5.2014

TVRZ A ČAS

Tušíte, co vše se nacházelo v prostorách žďárské Tvrze od prvopočátků po současnost?
Pokud ne, přijďte nahlédnout do středověkého sídla rychtáře Hanouška, renesančního obydlí pana Lejského z Rosenbachu, skladu, školy, vojenského lazaretu, tkalcovny, bytu lesníka Kotrby, chudobince, dětského střediska a samozřejmě také do muzea. Mimo jiné se dozvíte, jak vypadala „výsernice“, z čeho se pilo při cechovních slavnostech, které předměty se vyučovaly v obecné škole, jaký byl život v chudobinci, nebo proč při požáru Tvrze neshořely všechny muzejní sbírky.
Výstava je výpravnější než obvykle, využívá formu dioramat a nechybí ani zajímavý výklad, který průvodci rádi přizpůsobí zájmu i věku návštěvníků.


MOUČKŮV DŮM (Stálá expozice)

Na výstavu TVRZ A ČAS volně navazuje stálá expozice města Žďáru nad Sázavou v Moučkově domě. Zde na návštěvníky čeká prvorepublikový obchod, měšťanský salón, expozice historie města, seznámení s místními výrobky a řemesly a nechybí ani část s interaktivními prvky. Tady zájemci naleznou dotykové obrazovky s fotografiemi starého Žďáru i Žďáráků, mlýnek na obilí, nebo část s historickými kostýmy, kde se nejen děti mohou převléci za rytíře, renesančního velmože, elegantní dámu nebo kardinála.

Budova žďárské Tvrze s výstavou TVRZ A ČAS. Foto: Kamila Dvořáková
S nadsázkou lze říci, že na počátku historie žďárské Tvrze byl velký třesk. Foto: Kamila Dvořáková
Pravděpodobné vyobrazení okolí budoucí Tvrze v období druhohor. Ilustrace: Kamila Dvořáková
Pravděpodobné vyobrazení okolí budoucí Tvrze na sklonku poslední doby ledové. Ilustrace: Kamila Dvořáková
Sídlo rychtáře Hanouška - první skutečná zmínka o budově Tvrze pochází z 15. století. Foto: Kamila Dvořáková
Prostřený stůl a tzv. sedile u okna. Foto: Kamila Dvořáková
Hodovní sál rychtáře Hanouška. Foto: Kamila Dvořáková
Detail hodovní síně s erbem pánů z Kunštátu. Foto: Kamila Dvořáková
Cínové nádobí. Foto: Kamila Dvořáková
Cechovní korbel (kolem roku 1500). Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka archeologických nálezů ze 13. stol., rychtářské právo a železná truhlice. Foto: Kamila Dvořáková
Středověký prevét. Foto: Kamila Dvořáková
Detail prevétu (staročesky též výsernice). Foto: Kamila Dvořáková
Dále od tvrze, dále... Foto: Kamila Dvořáková
Doba Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch (přelom 16. a 17. století). Foto: Kamila Dvořáková
Erb Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch - správce žďárského panství v době Františka kardinála z Ditrichštejna. Foto: Kamila Dvořáková
Barokní úřední skříň. Foto: Kamila Dvořáková
Detail intarzie. Foto: Kamila Dvořáková
Magacín (mezi lety 1625 a 1820 byly na obecní Tvrzi pravděpodobně také sklady). Foto: Kamila Dvořáková
Vybavení magacínu. Foto: Kamila Dvořáková
Počítadlo a cejchovaná závaží. Foto: Kamila Dvořáková
Litinová deska s portrétem císaře Františka I. Foto: Kamila Dvořáková
Obecná škola na Tvrzi (1820 - 1876). Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka dobových učebnic a sešitů. Foto: Kamila Dvořáková
Dobové učebnice. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se cvičí ve čtení dobového písma - kurentu. Foto: Kamila Dvořáková
Císař František Josef I. a sojka. Foto: Kamila Dvořáková
Školní pomůcka - vycpaná sojka. Foto: Kamila Dvořáková
V roce 1866 byl na Tvrzi pruský vojenský lazaret. Foto: Kamila Dvořáková
Protéza dolní končetiny (z mladší doby) a rakouské zbraně z let 1848 až 1880. Foto: Kamila Dvořáková
Detail lazaretu. Foto: Kamila Dvořáková
Tkalcovna Františka Sobotky (1900 - 1910). Foto: Kamila Dvořáková
Tkalcovský stav z roku 1832. Foto: Kamila Dvořáková
Detail člunku a osnovy. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci u tkalcovského stavu. Foto: Kamila Dvořáková
V letech 1910 - 1923 byl na Tvrzi sirotčinec. Foto: Kamila Dvořáková
Byt lesníka Františka Kotrby (1910 - 1937). Foto: Kamila Dvořáková
Stůl a lovecké trofeje. Foto: Kamila Dvořáková
Kožené holínky a nepostradatelný nočník. Foto: Kamila Dvořáková
Kůže z divočáka. Foto: Kamila Dvořáková
Lovecká trofej. Foto: Kamila Dvořáková
Rodina lesníka Kotrby před Tvrzí. Foto: Archiv RM
Chudobinec (1923 - 1945). Foto: Kamila Dvořáková
Chudobinec na Tvrzi sloužil pro svobodné chudé obojího pohlaví. Foto: Kamila Dvořáková
Šicí stroj značky Singer. Foto: Kamila Dvořáková
Snídaně v chudobinci. Foto: Kamila Dvořáková
Kamna s konvicí. Foto: Kamila Dvořáková
Muzejní depozitář (1937 - 1945). Foto: Kamila Dvořáková
Detail depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Uspořádané regály depozitáře. Foto: Kamila Dvořáková
Sbírka knih a starých tisků. Foto: Kamila Dvořáková
Kuchyňské potřeby. Foto: Kamila Dvořáková
Globus. Foto: Kamila Dvořáková
Ze sbírky skla. Foto: Kamila Dvořáková
Část sbírky hodin. Foto: Kamila Dvořáková
Miloslav Lopaur (jeden z autorů výstavy) provází návštěvníky. Foto: Kamila Dvořáková
Veselí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Obraz požáru Tvrze v roce 1945 (Josef Kosinka).
Hudební škola (1947 - 1949). Foto: Miloslav Lopaur
Ordinace dětského lékaře (50. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Část dětské ordinace. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovní stůl a lehátko. Foto: Kamila Dvořáková
Psací stroj (40. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Vybavení ordinace. Foto: Kamila Dvořáková
Vybavení ordinace. Foto: Kamila Dvořáková
Váha. Foto: Kamila Dvořáková
Vyšetřovací čelní zrcátko. Foto: Kamila Dvořáková
Zdravotnická příprava (plakát z roku 1953). Foto: Kamila Dvořáková
Dobový osvětový plakát. Foto: Kamila Dvořáková
Fotokomora okresního výboru Českého svazu družstevních rolníků (70. a 80. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Fotografické vybavení. Foto: Kamila Dvořáková
Kancelář krajského plemenářského podniku (70. a 80. léta 20. stol.). Foto: Kamila Dvořáková
Část kanceláře plemenářů. Foto: Kamila Dvořáková
Prezident Gustáv Husák a státní znak Československé socislistické republiky. Foto: Kamila Dvořáková
Část kanceláře plemenářů s lékárničkou a pořadačem na spisy. Foto: Kamila Dvořáková
Detail kanceláře. Foto: Kamila Dvořáková
Potřeby zootechnika. Foto: Kamila Dvořáková
Žánrové fotografie chovných zvířat na zdech. Foto: Kamila Dvořáková
Žánrová fotografie na zdi kanceláře plemenářů. Foto: Kamila Dvořáková
Evidence hospodářských zvířat. Foto: Kamila Dvořáková
Svačina. Foto: Kamila Dvořáková
Idoly 70. a 80. let (Antonín Panenka, Niki Lauda, Marlene Jobert, Iveta Bartošová, žokej Chaloupka s koněm Korokem). Foto: Kamila Dvořáková
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou sídlí na Tvrzi od roku 1993 a tato skříň ze ZŠ v Počítkách byla k datu otevření výstavy nejnovějším přírůstkem do jeho sbírky. Foto: Kamila Dvořáková
Fotografie dvou z mnoha výstav Regionálního muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát (Kamila Dvořáková)
Moučkův dům - stálá expozice města Žďáru nad Sázavou. Foto: Kamila Dvořáková
Expozice historie města. Foto: Kamila Dvořáková
Z doby baroka. Foto: Kamila Dvořáková
Část věnovaná místním výrobkům a řemeslům. Foto: Kamila Dvořáková
Prvorepublikový obchod. Foto: Kamila Dvořáková
Dobové zboží. Foto: Kamila Dvořáková
Chodba s původní podlahou. Foto: Kamila Dvořáková
Měšťanský salón. Foto: Kamila Dvořáková
Měšťanský salón. Foto: Kamila Dvořáková
Čajový servis. Foto: Kamila Dvořáková
Místnost s dotykovými obrazovkami a s kostýmy nejen pro děti. Foto: Kamila Dvořáková
Mnich a kardinál. Foto: Kamila Dvořáková
Vyhrají si malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Pracovníci muzea. Foto: Zdeněk Málek
Plakát (Kamila Dvořáková)