Vánoce v běhu času (6. 12. 2016 - 15. 1. 2017)

19.11.2016

Od Dažboga po Masaryka

Nahlédnutí do minulosti vánočního času od dávných pohanských dob až po první republiku. Vánočně vyzdobená středověká jizba a prvorepublikový interiér. Tradiční horácké vánoční zvyky a pokrmy, ukázky štědrovečerní magie, hádání budoucnosti s pomocí polínek nebo odlévání cínu.

První místnost - vánoční čas v dávných pohanských dobách. Foto: Kamila Dvořáková
Oslavy slunovratu ve starověkém Římě (Saturnálie). Foto: Kamila Dvořáková
Už staří Keltové a Germáni zdobili v době slunovratu stromy ve svém okolí. Foto: Kamila Dvořáková
Detail výzdoby keltského stromu. Foto: Kamila Dvořáková
Vatra starých Slovanů v den slunovratu. Foto: Kamila Dvořáková
Dažbog - slovanský bůh slunce. Foto: Kamila Dvořáková
Středověká vánoční jizba. Foto: Kamila Dvořáková
Topeniště ve středověké jizbě. Foto: Kamila Dvořáková
Středověká štědrovečerní tabule. Foto: Kamila Dvořáková
Pečené prase, jitrnice a jelita. Foto: Kamila Dvořáková
Na štědrovečerním stole nechybělo pivo nebo medovina. Foto: Kamila Dvořáková
Zasněžená krajina za oknem jizby. Foto: Kamila Dvořáková
Svatá Lucie - ve středověku velmi oblíbená světice.Foto: Kamila Dvořáková
Detail svaté Lucie. Foto: Kamila Dvořáková
O Vánocích se velmoži ujímali role sluhů - umývání nohou těm nejchudším. Foto: Kamila Dvořáková
Svátek bláznů - rozverný průvod maškar, které se směly protivit a vysmívat autoritám i zavedenému řádu světa. Foto: Kamila Dvořáková
Svátek bláznů - muž převlečený za ženu. Foto: Kamila Dvořáková
Věštění budoucnosti ze studánky. Foto: Kamila Dvořáková
Vánoční dary zvířatům a živlům. Foto: Kamila Dvořáková
Druhá místnost - vánoční a adventní zvyky v 18. a 19. století. Foto: Kamila Dvořáková
Mikulášský průvod. Foto: Kamila Dvořáková
Mikuláš a hospodyně ve světnici. Foto: Kamila Dvořáková
Cikánka a smrtka - postavy z mikulášského průvodu. Foto: Kamila Dvořáková
Vánočně vyzdobená světnice (19. století). Foto: Kamila Dvořáková
Holubice (symbol Ducha svatého) a lidové podmalby na skle. Foto: Kamila Dvořáková
Vánoční pokrmy (19. století). Foto: Kamila Dvořáková
Vánočka. Foto: Kamila Dvořáková
Vánoční pečivo. Foto: Kamila Dvořáková
Perníčky, křížaly, oříšky, jablíčka a další dobroty. Foto: Kamila Dvořáková
Některé vánoční zvyky si mohou návštěvníci vyzkoušet. Foto: Kamila Dvořáková
Věštění ženicha s pomocí polínek. Foto: Kamila Dvořáková
Věštění budoucnosti z hrnečků. Foto: Kamila Dvořáková
Pouštění lodiček ze skořápek oříšků. Foto: Kamila Dvořáková
Odlévání cínu. Foto: Kamila Dvořáková
Kalendáře a jiná literatura oblíbená ve vánočním čase. Foto: Kamila Dvořáková
Třetí místnost - Vánoce za první republiky. Foto: Kamila Dvořáková
Vánoční stromeček s ozdobami a dobrotami. Foto: Kamila Dvořáková
Detail ozdob na stromečku. Foto: Kamila Dvořáková
Prvorepubliková štědrovečerní tabule. Foto: Kamila Dvořáková
Vánočka a makový závin. Foto: Kamila Dvořáková
Prvorepublikové vánoční dárky pro malé i velké. Foto: Kamila Dvořáková
Dárky pro děti. Foto: Kamila Dvořáková
Dárky pro ženy a dívky. Foto: Kamila Dvořáková
Dárky pro muže (včetně tureckého tabáku). Foto: Kamila Dvořáková
Dobová kamna s vybavením. Foto: Kamila Dvořáková
Dobový příborník. Foto: Kamila Dvořáková
Pohled do příborníku. Foto: Kamila Dvořáková
Betlém. Foto: Kamila Dvořáková
Novodobý žďárský betlém. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát (Kamila Dvořáková)