Vernisáž výstavy CESTA K PRAMENŮM (14. 7. 2016)

26.7.2016

Slavnostní zahájení výstavy k 65. výročí podniku ŽĎAS

Ve čtvrtek 14. července 2016 byla slavnostně zahájena výstava CESTA K PRAMENŮM, která připomíná 65 let od zahájení provozu v podniku ŽĎAS - Žďárských strojírnách a slévárnách.

Akci za přítomnosti nejvyšších představitelů podniku ŽĎAS, zástupců města Žďáru nad Sázavou, tisku, pamětníků a další veřejnosti zahájil vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek symbolickým poklepáním na výroční zvon s přáním všeho dobrého do další práce. Následně o dlouhé a úspěšné historii podniku, jehož výrobky a výrobní zařízení se vyvážejí do celého světa, krátce promluvil autor výstavy Stanislav Růžička, po němž firmě k výročí popřál místostarosta města Žďáru nad Sázavou Ing. Josef Klement. Závěrem promluvil o plánované budoucnosti podniku jeho generální ředitel Ing. Miroslav Šabart, který s příchodem nového čínského majitele slíbil další rozvoj a prosperitu ŽĎASu.
Poté následoval slavnostní přípitek, drobné pohoštění a volná zábava. Lidé si prohlíželi exponáty a videa s dobovými i současnými záběry, diskutovali o minulosti i výhledech do budoucnosti a pamětníci, z nichž se někteří viděli i po mnoha letech, rozhodně měli nač vzpomínat a o čem vyprávět.

Akce proběhla ve velmi přátelském duchu a také Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou se připojuje k přání úspěšné budoucnosti pro podnik ŽĎAS i jeho zaměstnance.

Poutač výstavy před Regionálním muzeem města Žďáru n. S. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek a autor výstavy Stanislav Růžička. Foto: Kamila Dvořáková
Krátce před vernisáží. Foto: Kamila Dvořáková
Zástupci tisku zpovídají autora výstavy Stanislava Růžičku. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci se scházejí. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí Regionálního muzea Zdeněk Málek zahajuje vernisáž. Foto: Kamila Dvořáková
Vedoucí muzea přeje podniku ŽĎAS šťastnou a úspěšnou budoucnost. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci naslouchají. Foto: Kamila Dvořáková
Autor výstavy Stanislav Růžička krátce promlouvá o dlouhé a úspěšné historii podniku ŽĎAS. Foto: Kamila Dvořáková
Místostarosta města Žďáru Ing. Josef Klement přeje podniku ŽĎAS k výročí. Foto: Kamila Dvořáková
Veřejnost a pamětníci. Foto: Kamila Dvořáková
Pamětník. Foto: Kamila Dvořáková
Zástupci tisku. Foto: Kamila Dvořáková
Slovo si bere Ing. Miroslav Šabart, místopředseda představenstva a generální ředitel ŽĎAS, a.s. Foto: Kamila Dvořáková
Generální ředitel ŽĎAS, a.s. Miroslav Šabart hovoří o budoucnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Symbolické poklepání na výroční zvon. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava na přípitek. Foto: Kamila Dvořáková
Slavnostní přípitek. Foto: Kamila Dvořáková
Autor výstavy Stanislav Růžička zve návštěvníky k prohlídce výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Volná zábava. Foto: Kamila Dvořáková
Tisk zpovídá pamětníky. Foto: Kamila Dvořáková
Pamětník u výročního zvonu. Foto: Kamila Dvořáková
Živá diskuse. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci si prohlížejí výstavu. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad exponáty. Foto: Kamila Dvořáková
Pamětníci vzpomínají. Foto: Kamila Dvořáková
Ing. Stanislav Hrdina, člen představenstva a obchodní ředitel ŽĎAS, a.s. (vlevo) a Ing. Radek Zavadil, technický ředitel ŽĎAS, a.s. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse. Foto: Kamila Dvořáková
Setkání pamětníků počátků podniku ŽĎAS. Foto: Kamila Dvořáková
Uprostřed pamětníků Ing. Ludvík Martínek, PhD. - vedoucí provozu ocelárny a ingotárny. Foto: Kamila Dvořáková
Dámy u výročního zvonu. Foto: Kamila Dvořáková
Výstava vyvolává vzpomínky. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad leteckými snímky Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Pohoštění. Foto: Kamila Dvořáková
Poslužte si! Foto: Kamila Dvořáková
Detail pohoštění. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci sledují video. Foto: Kamila Dvořáková
Videoprezentace se líbí. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad modelem rovnací linky na tyčovou ocel. Foto: Kamila Dvořáková
Pamětnice a autor výstavy diskutují. Foto: Kamila Dvořáková
Nad modelem příčně dělící linky. Foto: Kamila Dvořáková
Návštěvníci nad modelem. Foto: Kamila Dvořáková
Pohyblivý model integrovaného kovacího souboru s lisem a manipulátorem se líbí i malým návštěvníkům. Foto: Kamila Dvořáková
Zaujatí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Rozprava muzejníka a pamětníka. Foto: Kamila Dvořáková
Nejvyšší představitelé ŽĎAS, a.s. zleva: Ing. Miroslav Šabart, místopředseda představenstva a generální 
ředitel; Ing. Jaroslav Mačejovský, člen představenstva a finanční ředitel; Ing. Štefan Pintér, člen představenstva a ředitel logistiky; Ing. Radek Zavadil, technický ředitel a Ing. Stanislav Hrdina, člen představenstva a obchodní ředitel. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse nad odlitkem sochy slévače. Foto: Kamila Dvořáková
Ve třetí místnosti výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Dámy poslouchají zajímavý výklad. Foto: Kamila Dvořáková
Vernisáž pomalu končí. Foto: Kamila Dvořáková