Výstava v Novém Veselí (14. 6. - 23. 6. 2013)

2.7.2013

V rámci oslav 450 let práv Nového Veselí a setkání obcí s názvem Veselí se konala také výstava, jejíž kurátorkou byla paní Marcela Vencelidesová. Regionální muzeum na ni zapůjčilo například dvě novoveselské cechovní korouhve, plastiky z postavníků a ukázky necování.

Program oslav.
Atributy rychtáře a soudní pravomoci, zapůjčené Regionálním muzeem. Foto: Stanislav Mikule
Výstava v budově úřadu městysu. Foto: Stanislav Mikule
Výstava v budově úřadu městysu. Foto: Stanislav Mikule
Výstava v budově úřadu městysu. Foto: Stanislav Mikule
Výstava v budově úřadu městysu. Foto: Stanislav Mikule
Detail cechovní korouhve hrnčířů. Foto: Stanislav Mikule
Detail cechovní korouhve punčochářů. Foto: Stanislav Mikule
Porada. Foto: Stanislav Mikule
Ševcovský mistr. Foto: Stanislav Mikule
Klevetilky. Foto: Stanislav Mikule
Pan Berka z Dubé na námluvách. Foto: Stanislav Mikule
Novoveselská vrchnost. Foto: Stanislav Mikule
Vlajkonoš. Foto: Stanislav Mikule
Slavnostní průvod. Foto: Stanislav Mikule
Ze slavnosti. Foto: Stanislav Mikule
Starosta městyse MVDr. Zdeněk Křivánek. Foto: Stanislav Mikule
Bc. Ladislav Bárta, 2. místostarosta Žďáru nad Sázavou. Foto: Stanislav Mikule
Rytíři a fraucimor. Foto: Stanislav Mikule
Někoho ta paráda pěkně zmohla... Foto: Stanislav Mikule