Zakončení výstavy AVE CAESAR! - (29. 3. 2015)

5.4.2015

V neděli 29. 3. 2015 proběhlo v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou stylové zakončení výstavy o armádě starověkého Říma „AVE CAESAR!“
Na návštěvníky zde čekali dva římští legionáři ze skupiny živé historie LEGIO X GPF Petr Škorpík a Jan Wolgemuth a malé i velké návštěvníky si doslova vzali do parády. Nejprve je seznámili se svou válečnou výstrojí, kterou si postupně a s komentářem oblékali, přičemž největší ohlas vyvolaly spodky (subligacula) a ponožky. Pak následovalo seznámení se zbraněmi a taktikou boje a došlo i na méně známé zajímavosti nejen ze života ve vojenském táboře. Tušili jste například, jak vypadaly římské záchodky, co Římané jedli a pili, jestli se římští legionáři směli ženit, nebo co se stalo tomu, kdo utekl z bitvy? Ptát se, bylo možné na cokoliv.
Dalším bodem programu byla praktická ukázka před budovou Tvrze. Legionáři za ryčných latinských povelů pochodovali i bojovali a s chutí vyvraceli vžité nesmysly, které vídáme v historických filmech. Pak přišla řada i na malé dobrovolníky z řad návštěvníků. Nejprve byli vybaveni meči, přilbami a štíty a po krátkém výcviku skutečně poslouchali jako hodinky. Dokonce se vztyčeným mečem a s nadšením provolávali slávu císaři! S dospělými bylo pořízení horší, a proto za všeobecného veselí došlo i na donucovací prostředek - hůl optia (pravé ruky centuriona - velitele centurie). Pádná dřevěná hůl zakončená koulí několikrát zasvištěla vzduchem a všichni rychle pochopili, že autorem prohlubní na přilbách obyčejných legionářů většinou nebyl nepřítel, ale velitel. Vrcholem programu pak bylo, když se několik šťastlivců povozilo na bojové formaci zvané želva (testudo), přičemž byli označeni žertovným slovem „želvonauti“.
Program se několikrát opakoval a mezi tím byla ještě zpřístupněna výstava, kde si malí i velcí mohli třeba vyzkoušet štít, meč i přilbu, prozkoumat střelbu z katapulty, poležet si ve vojenském stanu, osahat spongium (římský „toaletní papír“), nebo si obléci kroužkovou zbroj, vážící asi 10 kg. Celý program byl symbolicky zakončen „svlíkačkou“ neboli komentovaným odstrojením legionářů.
I když se akce občas musela přizpůsobit nepřízni počasí, opravdu se vydařila a obzvláště malí legionáři odcházeli plní dojmů, vědomostí a osobních zážitků.

Regionální muzeum mnohokrát děkuje legionářům Petru Škorpíkovi a Janu Wolgemuthovi za předvedený program a zároveň děkujeme malým i velkým návštěvníkům, kteří nejenom přišli, ale s chutí se alespoň na chvíli proměnili v armádu starověkého Říma.

Legionáři Petr Škorpík a Jan Wolgemuth ze skupiny živé historie LEGIO X GPF. Foto: Kamila Dvořáková
Malí i velcí návštěvníci. Foto: Kamila Dvořáková
Program začíná komentovaným oblékáním výstroje. Foto: Kamila Dvořáková
Oblékání tzv. subarmalis - vesty pod kovovou zbroj. Foto: Kamila Dvořáková
Pozorní návštěvníci, z nichž někteří přijeli na akci cíleně až z dalekého Šumperku. Foto: Kamila Dvořáková
Lorica segmentata - plátová zbroj. Foto: Kamila Dvořáková
Seznámení s detaily zbroje. Foto: Kamila Dvořáková
Vojáci pomáhali jeden druhému. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář uprostřed poutavého vyprávění. Foto: Kamila Dvořáková
I v římské armádě byla občas legrace. Foto: Kamila Dvořáková
Seznámení se zbraněmi. Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři si připravují zbraně. Foto: Kamila Dvořáková
Dýky. Foto: Kamila Dvořáková
Říman měl meč vždy vpravo. Foto: Kamila Dvořáková
Popis přilby. Foto: Kamila Dvořáková
Detail legionáře v přilbě. Foto: Kamila Dvořáková
Pillum - vrhací oštěp. Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři v plné zbroji před budovou Tvrze. Foto: Kamila Dvořáková
Pořadové cvičení za ryčných latinských povelů. Foto: Kamila Dvořáková
Velitel velí (a sám sebe poslouchá na slovo). Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři připravení k boji. Foto: Kamila Dvořáková
SCUTA DEORSVM - štíty položit. Foto: Kamila Dvořáková
Nábor nových legionářů. Foto: Kamila Dvořáková
Nábor nových legionářů. Foto: Kamila Dvořáková
K výcviku připraven! Foto: Kamila Dvořáková
Výcvik začíná. Foto: Kamila Dvořáková
Sinistrorsvm vertite - vlevo v bok! Foto: Kamila Dvořáková
Která ruka je pravá? Foto: Kamila Dvořáková
Mladý legionář v přilbě. Foto: Kamila Dvořáková
Ante - vpřed! Foto: Kamila Dvořáková
Vycvičení legionáři jsou chváleni. Foto: Kamila Dvořáková
AVE CAESAR!!! Foto: Kamila Dvořáková
Návrat do civilu. Foto: Kamila Dvořáková
Legionář připravený k boji. Foto: Kamila Dvořáková
Názorné předvedení boje ve formaci. Foto: Kamila Dvořáková
Na barbary! Foto: Kamila Dvořáková
Vojáci se v první linii střídali. Foto: Kamila Dvořáková
Všechny pohyby jsou perfektně secvičené. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka boje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka boje. Foto: Kamila Dvořáková
Ukázka boje. Foto: Kamila Dvořáková
Žádná romantika - tvrdý boj! Foto: Kamila Dvořáková
Formace zvaná želva na přání (bavili se malí i velcí). Foto: Kamila Dvořáková
Želvička v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Skutečná formace zvaná želva (testudo). Foto: Kamila Dvořáková
Želva v pohybu (ve dvou samozřejmě není úplná). Foto: Kamila Dvořáková
První odvážlivec se veze na želvě. Foto: Kamila Dvořáková
Tzv. ŽELVONAUT. Foto: Kamila Dvořáková
Děti se baví a legionáři dřou. Foto: Kamila Dvořáková
Rekruti z řad dospělých. Foto: Kamila Dvořáková
Dálkový ovladač na legionáře. Foto: Kamila Dvořáková
Tvrdý vojenský dril. Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři opouští scénu. Foto: Kamila Dvořáková
Dění uvnitř muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Malý a velký legionář v akci. Foto: Kamila Dvořáková
Kluci studují podpis na štítu. Foto: Kamila Dvořáková
Legionáři v kroužkové zbroji (asi 10 kg). Foto: Kamila Dvořáková
K boji připraven! Foto: Kamila Dvořáková
Baví se malí i velcí. Foto: Kamila Dvořáková
Ono je to opravdu těžké! Foto: Kamila Dvořáková
Někteří návštěvníci se rozvášnili!! Foto: Kamila Dvořáková
Spokojený malý legionář. Foto: Kamila Dvořáková
Závěrečné komentované odstrojení legionářů. Foto: Kamila Dvořáková
Opuštěná výzbroj a výstroj. Foto: Kamila Dvořáková
Po boji vzhůru za zábavou do LUPANARE. Foto: Kamila Dvořáková