Závěrečné vystoupení Flambergu. (18. 4. 2010)

22.4.2010

Flamberg zakončil výstavu Do zbraně!

V neděli 18. dubna 2010 ukončilo vystoupení Skupiny historického šermu Flamberg výstavu Do zbraně! Na prostranství před budovou Regionálního muzea mohli návštěvníci shlédnout jejich umění ve dvou částech, zahrnujících dobu gotickou i období třicetileté války. Bojovali zde rytíři s meči i sekyrami, žoldnéři s kordy i s halapartnou a nechyběly ani ukázky střelby z palných zbraní, jako byla „píšťala“, houfnice či mušketa. Zejména děti ocenily, že si mohly některé části zbroje také vyzkoušet, nebo si na výstavě v budově Tvrze naposled zastřílet z luku na terč.
Vystoupení doprovázel nadšený potlesk malých i velkých diváků a celou akci i výstavu symbolicky zakončil výstřel z děla.
 

Skupina historického šermu Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Příprava střelného prachu. Foto: Kamila Dvořáková
Zahájení vystoupení před Regionálním muzeem. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Do akce byli vtaženi i diváci . Foto: Stanislav Mikule
Do akce byli vtaženi i diváci. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Středověká palná zbraň, zvaná píšťala. Foto: Kamila Dvořáková
Nabíjení tarasnice. Foto: Kamila Dvořáková
Náhradní munice. Foto: Stanislav Mikule
Výstřel z houfnice. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Členové skupiny Flamberg se starostou města Žďáru. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Iva Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Střelba z muškety. Foto: Kamila Dvořáková
Flamberg. Foto: Kamila Dvořáková
Instruktáž. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg se loučí. Foto: Stanislav Mikule
Flamberg v prostorách Regionálního muzea. Foto: Kamila Dvořáková
Rytíři v zápalu boje - samá ruka, samá noha. Foto: Stanislav Mikule