ŽĎÁR MĚSTEM (6. 6. - 10. 9. 2017)

23.6.2017

410 let od povýšení Žďáru na město

Co lidem přineslo povýšení Žďáru na město v roce 1607? Navštívíte jarmark, pivovar, hospodu i kostel, seznámíte se s fungováním žďárských cechů a zavítáte také na rathaus, kde zasedaly městská rada i soud a v šatlavě bylo uplatňováno právo útrpné. 

František kardinál z Ditrichštejna - muž, který povýšil Žďár na město. Foto: Zdeněk Málek
Privilegium z roku 1607. Foto: Kamila Dvořáková
Polepšený znak města Žďáru, užívaný od roku 1607 (Kamila Dvořáková)
První místnost výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Právo pořádat jarmarky a trhy. Foto: Kamila Dvořáková
Stánek s keramikou. Foto: Kamila Dvořáková
Kameninové džbánky. Foto: Kamila Dvořáková
Srostlík a vykuřovadlo. Foto: Kamila Dvořáková
Formy na bábovku a jiné pečivo. Foto: Kamila Dvořáková
Stánek s proutěným zbožím. Foto: Kamila Dvořáková
Proutěné zboží. Foto: Kamila Dvořáková
Zboží na vozíku. Foto: Kamila Dvořáková
Detaily proutěného zboží. Foto: Kamila Dvořáková
Krám. Foto: Kamila Dvořáková
Zboží. Foto: Kamila Dvořáková
Vývěsní štít. Foto: Kamila Dvořáková
Moučná truhla. Foto: Kamila Dvořáková
Stoupa a měřice. Foto: Kamila Dvořáková
Soudek, zásobnice a hmoždíř. Foto: Kamila Dvořáková
Pytle a váhy. Foto: Kamila Dvořáková
Kamenná závaží. Foto: Kamila Dvořáková
Počítadlo. Foto: Kamila Dvořáková
Pekařský krám. Foto: Kamila Dvořáková
Masný krám. Foto: Kamila Dvořáková
Dobrou chuť! Foto: Kamila Dvořáková
Pivovar a právo várečné. Foto: Kamila Dvořáková
Pivovarské sudy. Foto: Kamila Dvořáková
Pivní lahve. Foto: Kamila Dvořáková
Suroviny k výrobě piva. Foto: Kamila Dvořáková
Suroviny k výrobě piva - detail. Foto: Kamila Dvořáková
Právo šenkovat víno a prodávat pivo v některých okolních vsích. Foto: Kamila Dvořáková
Šenk. Foto: Kamila Dvořáková
Hospodská zábava - jídlo, pití a hry. Foto: Kamila Dvořáková
Jitrnice, jelita a pivo. Foto: Kamila Dvořáková
Černá kuchyně. Foto: Kamila Dvořáková
Informace o žďárském pivovaru a krčmách. Foto: Kamila Dvořáková
Druhá místnost výstavy. Foto: Kamila Dvořáková
Cechovní sezení. Foto: Kamila Dvořáková
Cechovní prapor žďárských obuvníků, cechovní truhlice obuvníků z Bystřice nad Pernštejnem a ferule. Foto: Kamila Dvořáková
Svatí patroni cechu žďárských obuvníků na cechovním praporu. Foto: Kamila Dvořáková
Ferule. Foto: Kamila Dvořáková
Horní část postavníku s plastikou patrona cechu a cechovní truhlice. Foto: Kamila Dvořáková
Cínové konvice. Foto: Kamila Dvořáková
Vyobrazení cechovního sezení. Foto: Kamila Dvořáková
V dílně. Foto: Kamila Dvořáková
V kovárně. Foto: Kamila Dvořáková
Provaznické náčiní. Foto: Kamila Dvořáková
Nářadí a výrobky řemeslníků. Foto: Kamila Dvořáková
Obuvnická baňka a kožené holínky. Foto: Kamila Dvořáková
Informace o žďárských ceších a řemeslech. Foto: Kamila Dvořáková
V kostele. Foto: Kamila Dvořáková
Kříž zdobený slámou. Foto: Kamila Dvořáková
Bůh Otec. Foto: Kamila Dvořáková
Barokní zbožnost. Foto: Kamila Dvořáková
Anděl. Foto: Kamila Dvořáková
Páteř korálový. Foto: Kamila Dvořáková
Brána do radnice (rathaus). Foto: Kamila Dvořáková
Na rathausu. Foto: Kamila Dvořáková
František kardinál z Ditrichštejna ve dvojím provedení. Foto: Kamila Dvořáková
Erb hejtmana panství Matouše Augustina Lejského z Rosenbachu a Kluzboch (Kamila Dvořáková)
Městská pokladna a kopie privilegia. Foto: Kamila Dvořáková
Svobodný sklad soli a cejchované váhy. Foto: Kamila Dvořáková
Právo odúmrti - kopie listiny týkající se pozůstalosti. Foto: Kamila Dvořáková
Bible, rychtářské právo a cínové nádobí. Foto: Kamila Dvořáková
Zbroj z počátku 17. století (kopie). Foto: Kamila Dvořáková
Městský soud. Foto: Kamila Dvořáková
Obraz Spravedlnosti. Foto: Kamila Dvořáková
Renesanční výzdoba radnice. Foto: Kamila Dvořáková
Kůže z divočáka před soudem - stály na ní osoby snížené. Foto: Kamila Dvořáková
V budově radnice se také nacházela šatlava s mučírnou. Foto: Kamila Dvořáková
Hříšník v kládě. Foto: Kamila Dvořáková
Okovy a lucerna. Foto: Kamila Dvořáková
Co to je? Foto: Kamila Dvořáková
Alegorie povýšení Žďáru na město (Kamila Dvořáková)
Plakát (Kamila Dvořáková)