Žďárský srpen před 45 lety - beseda o událostech v srpnu 1968 (28. 8. 2013)

3.9.2013

Dne 28. srpna 2013 proběhla v přednáškovém sále Moučkova domu první akce pro veřejnost.
Hlavní slovo na besedě s pamětníky a zájemci o události v srpnu 1968 ve Žďáře nad Sázavou měli manželé Holoubkovi – hlasatelé okresního rozhlasového studia. Kromě historických fotografií byl kladen důraz především na reprodukci vybraných ukázek vysílání Hlasu nového Žďárska, které bylo následně komentováno. Na besedě se sešli zejména pamětníci, jež přispěli vyprávěním o svých zkušenostech v pohnutých dnech srpna 1968. Setkání bylo věnováno jako poděkování všem, kteří projevili statečnost a pomohli obyvatelům města, ale dnešních dnů se již nedožili.

První posluchači v přednáškovém sále Moučkova domu. Foto: Kamila Dvořáková
1. místostarosta města Žďáru Mgr. Jaromír Brychta vítá manžele Holoubkovi. Foto: Kamila Dvořáková
Manželé Holoubkovi - hlasatelé okresního rozhlasového studia v době srpnových událostí 1968. Foto: Kamila Dvořáková
Manželé Holoubkovi, 1. místostarosta města Žďáru a moderátorka celého večera Mgr. et Mgr. Bc. Lenka Benešová. Foto: Kamila Dvořáková
Posluchači. Foto: Kamila Dvořáková
Srpen 1968 ve Žďáře. Foto: Archiv RM
Srpen 1968 ve Žďáře. Foto: Archiv RM
Besedu doprovázely i dobové fotografie. Foto: Kamila Dvořáková
Diskuse pamětníků. Foto: Kamila Dvořáková
Plakát (K. Dvořáková)