Ze Žďáru a z Fantazie (7. 11. - 25. 11. 2007)

11.9.2009

První část výstavy je věnována obrazům se žďárskou tématikou, druhá ukazuje výjevy ze země diametrálně odlišné - z Fantazie. Při porovnávání obrazů reálného světa s výjevy z říše tajemna budete možná překvapeni, jak tenká hranice tyto dva celky odděluje a jak často se vzájemně prolínají.

Ze Žďáru a z Fantazie. Foto: Kamila Dvořáková
Jan Mašek: Žďárské Podskalí v zimě. Foto: Kamila Dvořáková
Josef Kosinka: Hořící Tvrz. Foto: Kamila Dvořáková
Grafika Jana Konůpka. Foto: Kamila Dvořáková
Jan Konůpek: Hamlet. Foto: Kamila Dvořáková
Grafika Jana Konůpka. Foto: Kamila Dvořáková
Grafika Jana Konůpka. Foto: Kamila Dvořáková
Grafika Karla Němce. Foto: Kamila Dvořáková