Fond B (železo, kovy)

V tomto fondu byly soustředěny předměty z litiny, železa a barevných kovů. Jeho časový záběr je velmi široký, od nejstarších ručně kovaných hřebů a podkov až po užitkové předměty z přelomu 19. a 20. století. Jeho podstatná část je pravidelně využívána v expoziční činnosti muzea. Nalezneme zde zámky a dveřní kování, zemědělské a řemeslnické nástroje, váhy a závaží, mlýnky, svícny, oplatečnice, obuvnické a hrnčířské přípravky, hmoždíře a jiné. Nejhodnotnější součástí fondu jsou litinové výrobky regionální provenience, například reliéfy, emblémy, stolní a závěsné kříže a kompletní litinová kamna zdobená reliéfy. Výrazné zastoupení má kuchyňské vybavení, litinové, plechové a měděné nádobí.

Převážná část fondu je uložena v depozitáři, část sbírkových předmětů je k vidění v trvalé expozici historie města v Moučkově domě.

Litinový moždíř, jeden z nejstarších litinových výrobků na Vysočině (1653). Foto: Zdeněk Málek
Litinový moždíř (2. pol. 17. stol.) Foto: Zdeněk Málek
Litinová kamna blanenského vzoru z 19. stol. Kamna jsou vystavena v trvalé expozici dějin města v Moučkově domě. Foto: Zdeněk Málek
Detail kamen blanenského vzoru. Foto: Zdeněk Málek