Fond D (dřevo, textil, etnografie)

Fond D zahrnuje širokou škálu sbírkových předmětů, tříděných podle jejich materie (materiálu, ze kterého byly zhotoveny) na dřevěné a látkové. Nalezneme zde například dřevěné vybavení ševcovských dílen (kopyta, hladítka), modrotiskové formy, brusle, vochle, necky a necičky, máselnice, pračky, lyže, betlémové figurky, tkalcovské stavy, selské malované skříně a truhlice, slaměné ošatky a zároveň i lidové sukně, jupky, špencry, šátky, různé typy textilií s bílou výšivkou (noční košile, polštáře, zástěry), vlasové síťky, dámské čepce, pánské cylindry, sokolské kroje, dámské střevíce a také kuchařky, ručníky, ubrusy a přehozy přes postele. Za zmínku stojí slavnostní stuhy a klavír hudebního skladatele Františka Drdly, křesla z majetku historika MUDr. Bedřicha Drože a dochované prapory a postavníky žďárských cechů. Zastoupen je také jeden z nejslavnějších „žďárských vynálezů“ – taška síťovka. Součástí fondu jsou i váčky na tabák, zdobené hřebíčkem, které zhotovily a darovaly továrníku Josefu Vašátkovi jeho dělnice snad k jeho jmeninám v roce 1912. Při výběru předmětů do fondu je kladen důraz na původ a provenienci předmětů – aby byly buď vyrobeny, nebo používány ve Žďáře nebo v jeho okolí. K porušení této zásady se přikročilo po roce 1945 (po zničení sbírek požárem) a i nadále k němu docházelo při zisku předmětů, které suplovaly nedochované originály (obdobné předměty se zde kdysi užívaly) a v případě některých darů a odkazů. Počátkem roku 2015 bylo do fondu D zařazeno 3500 sbírkových položek. Většina z nich je uložena v depozitáři, menší část je umístěna v trvalé expozici dějin města v Moučkově domě.

Sbírkové předměty z fondu D nám dovolují sestavit jednoduchá dioramata, přibližující život ve Ždáře na přelomu 19. a 20. století. Jedním z nich byla i Černá dáma, instalovaná pro výstavu Svět žďárského měšťana v roce 2009. Foto: Kamila Dvořáková
Síťkované dečky. Foto: Kamila Dvořáková
Síťkování z lidských vlasů. Foto: Kamila Dvořáková
Cechovní prapor z roku 1841. Foto: Zdeněk Málek
Dámský střevíc (rodina Vašátkova). Foto: Zdeněk Málek
Detail železné truhlice s erby manželů Antonína hraběte Belcrediho a Marie Theodory baronky z Freinfelsu, majitelů Jimramovského panství. Foto: Zdeněk Málek
Detail bohatě intarzované skříně z 18. století. Foto: Zdeněk Málek
Detail hedvábného šátku. Foto: Kamila Dvořáková
Detail černé sametové látky. Foto: Kamila Dvořáková