Fond E (umění)

Fond E tvoří umělecké předměty, převážně obrazy, grafika a plastiky. Upřednostňováni jsou regionální umělci a artefakty z majetku obyvatel Žďáru nad Sázavou a jeho okolí. V rámci grafických děl tvoří významnou část soubor prací Jana Konůpka, zastoupen je též Max Švabinský, Karel Němec, Cyril Bouda, Karel Svolinský či Viktor Stretti. Zajímavostí je grafika "Adam a Eva" od Albrechta Dürera. Mezi obrazy vyniká soubor prací žďárského rodáka Antona Johanna Ferenze, žáka Antonína Machka (k jeho dílům patří portrét skláře Františka Ignáce Hafenbrädla), portrét malíře Františka Ženíška od Václava Brožíka, portréty opata Václava Vejmluvy od Simona Gionimy a portrét Františka kardinála Ditrichštejna od neznámého autora z poloviny 17. století. Díla Josefa Kosinky (žďárského rodáka a ředitele muzea) zachycují někdejší Město Žďár a mají tak i nespornou dokumentární hodnotu. Za zmínku stojí i díla Františka Emlera, Josefa Jambora, Aloise Podlouckého, Václava Jíchy a Václava Süsse. Z plastik je pro nás významný soubor prací akademického sochaře Julia Pelikána, jejichž část je zapůjčena v Novém Veselí. Dále je zastoupen Jan Štursa a Jan Růžička. Ve fondu nalezneme též zarámované dobové fotografie z majetku žďárských rodin, plastiky s církevní tématikou, kříže a lidové podmalby na skle. Fond E měl na počátku roku 2015 přes 1100 sbírkových položek. Vybrané předměty z tohoto fondu mohou návštěvníci shlédnout v trvalé expozici v Moučkově domě (obrazy od A. J. Ferenze, Doležalova busta od J. Růžičky), část prací akademického sochaře Julia Pelikána je umístěno v obřadní síni radnice v Novém Veselí.

Anton Johann Ferenz: František Ignác Hafenbrädl (1828). Obraz je vystaven v trvalé expozici dějin města v Moučkově domě. Foto: Stanislav Mikule
Ukázka grafické tvorby Jana Konůpka. Foto: Zdeněk Málek
Busta T. G. M. Foto: Stanislav Mikule
František kardinál z Ditrichštejna, kníže-biskup olomoucký (druhá polovina 17. století). Foto: Zdeněk Málek
Simone Gionima: Opat Václav Vejmluva (1. polovina 18. století). Foto: Zdeněk Málek
Anton Johann Ferenz: Nevěsta (1837). Foto: Kamila Dvořáková
E. Sneiberk: Hrající si děti (1. polovina 19. století). Foto: Kamila Dvořáková
Josef Kosinka: Hořící tvrz v květnu 1945. Foto: Kamila Dvořáková
Podmalba na skle. Foto: Zdeněk Málek
Pozdně gotické plastiky Madony a sv. Kateřiny. Foto: Zdeněk Málek
Plastika putta z doby po polovině 18. století. Foto: Zdeněk Málek
Jan Mašek: Žďárské Podskalí v zimě. Obraz je vystaven v trvalé expozici dějin města v Moučkově domě. Foto: Kamila Dvořáková