Fond G (přírodniny)

Ve sbírkách přírodnin je nejpočetněji zastoupena entomologie, dále pak botanika, mineralogie, ichtyologie a menší fragmenty dalších oborů. Entomologické sbírky, jako hlavní obor zájmu, tvoří cca 15 000 ks preparovaného hmyzu mnoha řádů (brouci, motýli, ploštice, dvoukřídlí, blanokřídlí a další) a mnoho tisíc kusů dosud nezpracovaných sběrů, které teprve čeká preparace, lokalizace a determinace. Sbírka hmyzu je orientována především na mapování výskytu druhů v oblasti Vysočiny, ale obsahuje i poměrně rozsáhlé kolekce z oblasti tropů – Malajsie, Indonésie a další, které byly získány z expedic a záchranných průzkumů v oblastech ničení tropického deštného pralesa. Botanická sbírka obsahuje okolo 2 000 herbářových položek, sbírku semen, dřev a další. V současné době jsou přírodniny z fondu G uloženy v depozitáři.

Otakárek fenyklový (Papilio machaon). Foto: Zdeněk Málek
Strašilka australská (Extatosoma tiaratum). Foto: Zdeněk Málek
Roháč obecný (Lucanus cervus). Foto: Zdeněk Málek
Ropucha obecná (Bufo bufo). Foto: Zdeněk Málek
Lýkovec jedovatý (Daphne mezereum). Foto: Zdeněk Málek
Prales na Žákově hoře. Foto: Zdeněk Málek