Fond N (negativy, diapozitivy)


Fond „N“ obsahuje téměř 19 000 položek. Z toho připadá na foliové negativy 15 500 kusů z doby 1971 až 2005 a menší část tohoto souboru tvoří fotokopie deskových negativů z podstatně starší doby. Cenným souborem jsou deskové negativy (archerotypie) z let 1880 až 1950, kterých je uloženo ve sbírce 2500 kusů. Posledním a také nejmenším souborem jsou pozitivy a diapozitivy z let 1970 až 1990 (750 ks). Zhruba ke dvěma třetinám negativů jsou pořízeny fotografie anebo alespoň náhledky.

Historicky velmi cennou skupinou jsou deskové negativy ze zámků Mitrov, Moravec a Dolní Rožínka, zachycující život jejich majitelů i jejich přátel (Mitrovští z Nemyšle, de Gudenus) v letech 1880 až 1900. Dalšími tématickými okruhy jsou Žďár a okolí z období 1890 až 1945 (např. Panierského snímky ze zámku a panství, Doležalovy, Kosinkovy nebo Frendlovy snímky města) nebo okres Žďár nad Sázavou v letech 1971 až 1989 s hlavním důrazem na okresní město (např. kulturní činnost, výstavba v okrese, lidové slavnosti, lidové zvyky). Poslední a vůbec nejpočetnější skupinu představují snímky z let 1993 až 2005, dokumentující proměny Žďáru po r. 1989 nebo činnost muzea, např. fotodokumentace vybraných sbírkových předmětů nebo drobných církevním památek na Žďársku.
 

Tvrz kolem roku 1920. Foto: Archiv RM
Oprava Zelené hory (1872). Foto: Archiv RM
Žďár (kolem roku 1945, foto: Vilém Frendl). Foto: Archiv RM
Areál tvrze a kostela od severozápadu - polovina 20. století. Foto: Archiv RM
Havlíčkovy slavnosti (areál před 1. ZŠ roku 1908). Foto: Archiv RM
Demolice Horní ulice (80. léta 20. stol., foto: Vilém Frendl). Foto: Archiv RM
Měšťanská rodina (počátek 20. stol.). Foto: Archiv RM
Foto: Archiv RM
Žďárští nimrodi. Foto: Archiv RM
Matka s dítětem a psem (počátek 20. stol.). Foto: Archiv RM
Jan Doležal - vydavatel a spisovatel. Foto: Archiv RM
Fotografie novomanželů Mokrých (asi rok 1910). Foto: Archiv RM
Zadní strana svatební fotografie s údajem fotoateliéru E. Tichého. Foto: Archiv RM
Rodina Veselých  z Veselské ulice (kolem roku 1914). Foto: Archiv RM
Květen 1945 (foto: V. Frendl). Foto: Archiv RM