Staré tisky (oddělení sbírkové knihovny)

Nejcennějším oddělením sbírkové knihovny jsou staré tisky, např. slovníky, encyklopedie, bible, liturgické knihy, odborné knihy, beletrie, dramata nebo kramářské písně. Nejstarším svazkem ve sbírce je Lutherova bible, vydaná v Norinberku v r. 1583. Velmi cennými kusy jsou i čtyřjazyčný vokabulář (slovník) Daniela Adama z Veleslavína, vydaný v Praze v r. 1598 nebo výpravná encyklopedie s velkým počtem ilustrací o šlechtickém umění od J. Sanrarta z r. 1679 (Von der Edlen Bau- Bild- und Mahlerei –Kunst). Regionální produkci reprezentují např. žďárský diplomatář od posledního žďárského opata Otto Steinbacha z Kranichsteina z r. 1783, nebo kázání a sbírky lidových rčení (povídatel nebo připodobnění) od obrozeneckého kněze Josefa Matěje Sychry, faráře v Zámku Žďáru, vydané v letech 1816 až 1825. Knihy ze sbírkové knihovny bývají příležitostně vystavovány v rámci jednotlivých výstav s regionálně-historickou tématikou.

Lutherova bible, vydaná v Norimberku v roce 1583. Foto: Zdeněk Málek
Encyklopedie šlechtického umění (1679). Foto: Kamila Dvořáková
Ekonomie zemědělská a domácí (1672). Foto: Kamila Dvořáková
Čtyřjazyčný slovník, vydaný Danielem Adamem z Veleslavína (1598). Foto: Kamila Dvořáková
Čtyřjazyčný slovník, vydaný Danielem Adamem z Veleslavína - titulní list. Foto: Kamila Dvořáková
Církevní výkladová kniha (1745). Foto: Zdeněk Málek